Zmiany w zarządzie INVENTUM TFI SA

Kadry

3 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęła decyzję o zmianach w zarządzie. Do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, na okres trzech miesięcy, delegowano członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Wantołę.

3 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęła decyzję o zmianach w zarządzie. Do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, na okres trzech miesięcy, delegowano członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Wantołę.

Z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i członkostwa w zarządzie odwołany został Karol Kolouszek. Odwołano także Agnieszkę Rachwalską-Marko z pełnienia w Zarządzie funkcji Prezesa Zarządu Spółki i powołano ją do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Inventum TFI S.A.  jest licencjonowaną instytucją finansową, której celem jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Źródło: ESPI

Udostępnij artykuł: