Zmiany w zarządzie Inventum TFI

Kadry / Tylko u nas

27 listopada 2014 roku Robert Ciach Prezes Zarządu Spółki Inventum TFI złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Dzień później rezygnację złożył Łukasz Lechowicz -  członek Rady Nadzorczej Spółki.

28 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powoła Jana Karaszewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Sławomira Karaszewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Jan Karaszewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Podczas swojej kariery zawodowej był prezesem zarządu następujących spółek: Internet Contact S.A., LEAS-Pol Agro Sp. z o.o., Zamek Giżycki Sp. z o.o. Nadal pełni funkcję prezesa zarządu podmiotów: Pierwszy Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o., Grand Park Zalewo Sp. z o.o., UNITED S.A., Devoran S.A. Członek rad nadzorczych m.in. Budopol Wrocław S.A., EFH S.A., Agronauts S.A.

Sławomir Karaszewski ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Był Z-cą Kierownika Działu Planowania i Analiz KWK Kleofas, Kierownikiem Działu Gospodarki Materiałowej KWK Kleofas, Prezesem Zarządu EMPEBEPE Holding S.A., Wiceprezesem Zarządu Pref-Bud Sp. z o.o. i Zamek Giżycki, Prezesem Zarządu Budopol Wrocław S.A. i EFH S.A.

źródło: ESPI

 

Udostępnij artykuł:

Zmiany w Zarządzie Inventum TFI

Kadry

W dniu 2 lipca br. w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej Inventum TFI dotychczasowy Członek Zarządu Andrzej Oziębło poinformował Radę o złożeniu rezygnacji z zasiadania w zarządzie argumentując to trudnościami w połączeniu obowiązków Członka Zarządu oraz Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu. Rezygnacja Andrzeja Oziębło sprawiła, iż Zarząd Towarzystwa przestał spełniać wymagania określone przepisami prawa.

W związku z tym Rada Nadzorcza zdecydowała o zwołaniu w trybie pilnym kolejnego posiedzenia RN. Odbyło się ono w dniu 3 lipca br.  i w jego trakcie Rada Nadzorcza zdecydowała, że dotychczasowa Prezes Zarządu Agnieszka Rachwalska-Marko obejmuje funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada delegowała ze swojego grona Krzysztofa Wantołę do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Inventum TFI na okres trzech miesięcy oraz odwołała Karola Kolouszka ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu.

– Zmiany w Zarządzie mają na celu dostarczenie Towarzystwu dodatkowego impulsu do rozwoju. Rada Nadzorcza deklaruje pełne poparcie obecnego Zarządu i zamierza go aktywnie wspierać w działaniach mających na celu odbudowę pozycji rynkowej Inventum TFI. Równocześnie korzystając z okazji pragniemy podziękować Panu Karolowi Kolouszkowi za jego pracę na rzecz Spółki – mówi Jarosław Hieronim Kozłowski, nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Inventum TFI.

Andrzej Oziębło pozostał w Towarzystwie i będzie sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu.

Krzysztof Wantoła jest menedżerem z wieloletnim  doświadczeniem w branży finansowej. Przez 10 lat (2002-2012) był związany z Grupą PZU, a w latach 2010-2012 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu TFI PZU i Prezesa Zarządu PZU Asset Management. Pracował również m.in. w Banku Śląskim (1993-1996) oraz Banku Inicjatyw Gospodarczych (1989-1993). Był również twórcą i Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich (1996-2001) oraz członkiem Rady Giełdy (1996-2001).

Obecny skład Zarządu:

  • Krzysztof Wantoła – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Rachwalska-Marko – Wiceprezes Zarządu

Źródło: Inventum TFI

Udostępnij artykuł: