Zmiany w Zarządzie KGHM ZANAM

Kadry

31 marca br. dotychczasowa Prezes Zarządu Dorota Włoch przestała pełnić swoje obowiązki. Decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ustanowiono dwuosobowy Zarząd. Stanowisko Prezesa Zarządu objął, pełniący dotychczas obowiązki I Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, Leszek Stojke. Na Wiceprezesa Zarządu powołano Witolda Bugajskiego.

Leszek Stojke – w Zarządzie KGHM ZANAM Sp. z o.o. od 2 października 2013 roku, od ponad dwudziestu trzech lat związany ze Spółką (zatrudniony w 1991 r.).

Nowy prezes ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Swoje kwalifikacje menadżerskie podwyższał w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia menadżerskie MBA). Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie prawa inwestycyjnego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem – posiada wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne i organizacyjne, stosuje najnowsze narzędzia i techniki zarządzania.

Źródło: www.kghmzanam.pl

Udostępnij artykuł: