Zmiany w Zarządzie KGHM ZANAM

Kadry

31 marca br. dotychczasowa Prezes Zarządu Dorota Włoch przestała pełnić swoje obowiązki. Decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ustanowiono dwuosobowy Zarząd. Stanowisko Prezesa Zarządu objął, pełniący dotychczas obowiązki I Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, Leszek Stojke. Na Wiceprezesa Zarządu powołano Witolda Bugajskiego.

31 marca br. dotychczasowa Prezes Zarządu Dorota Włoch przestała pełnić swoje obowiązki. Decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ustanowiono dwuosobowy Zarząd. Stanowisko Prezesa Zarządu objął, pełniący dotychczas obowiązki I Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, Leszek Stojke. Na Wiceprezesa Zarządu powołano Witolda Bugajskiego.

Leszek Stojke - w Zarządzie KGHM ZANAM Sp. z o.o. od 2 października 2013 roku, od ponad dwudziestu trzech lat związany ze Spółką (zatrudniony w 1991 r.).

Nowy prezes ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Swoje kwalifikacje menadżerskie podwyższał w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia menadżerskie MBA). Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie prawa inwestycyjnego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem - posiada wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne i organizacyjne, stosuje najnowsze narzędzia i techniki zarządzania.

Źródło: www.kghmzanam.pl

Udostępnij artykuł: