Zmiany w zarządzie Netii SA

Kadry

31 lipca 2014 r. Tomasz Szopa pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego Rynku Klientów Indywidualnych i członek Zarządu, złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Będzie nadal piastował obowiązki Dyrektora Generalnego Rynku Klientów Indywidualnych. Rezygnację ze stanowiska Głównego Dyrektora ds. Prawnych i Akwizycji oraz członka Zarządu złożył także Tom Ruhan.

Adam Sawicki – Prezes Zarądu Netii, podziękował Tomowi Ruhanowi za cenny wkład w kierowanie Spółką przez ostatnie lata, z których znaczna część przypadała na okres tworzenia się rynku i związanych z nim zmian regulacji prawnych.

Zmiany, jakie obecnie zachodzą w firmie sa jednym z elementów przygotowywania spółki do wejścia w kolejny etap rozwoju, który jest w trakcie przygotowania i jako nowa strategia Grupy Netia, zostanie zaprezentowany we wrześniu b.r. – podsumował Adam Sawicki, prezes Netii.

Żródło: www.inwestor.netia.pl

Udostępnij artykuł: