Zmiany w zarządzie Polskiego Funduszu Hipotecznego

Kadry

Polski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, iż z dniem 25 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

Polski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, iż z dniem 25 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

  • odwołało Pana Leszka Szwedo z funkcji członka Zarządu Spółki,
  • powierzyło Panu Adamowi Noconiowi funkcję Prezesa Zarządu,
  • powołało Pana Michała Lityńskiego na funkcję Członka Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Źródło: www.gpwinfosfera.pl

Udostępnij artykuł: