Zmiany w zarządzie SGB-Banku

Bankowość spółdzielcza / Kadry

Logo SGB-Banku
Źródło: SGB-Bank

Karolina Jankowiak oraz Ziemowit Stempina złożyli rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu SGB-Banku S.A.

Karolina Jankowiak oraz Ziemowit Stempina złożyli rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu #SGBBank

Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 19 oraz kontynuowanym w dniu 27 listopada 2018 roku:

– zatwierdzono strukturę organizacyjną SGB-Banku S.A.

– zatwierdzono wewnętrzny podział kompetencji członków zarządu banku,

Jednocześnie Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. informuje, iż związku ze złożeniem przez Karolinę Jankowiak oraz Ziemowita Stempina, rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu banku, celem zapewnienia ciągłości działania banku, zostały podjęte niezbędne czynności dla uzupełnienia składu zarządu.

Źródło: SGB-Bank

 

Udostępnij artykuł: