Zmiany w zarządzie SK Banku

Bankowość / Kadry / Tylko u nas

4 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa podjęła Uchwałę Nr 34/2014 o odwołaniu ze składu Zarządu SK banku z dniem 5 grudnia 2014 roku Pani Elżbiety Kubuj. Była ona wiceprezesam Zarządu.

Osobami reprezentującymi podmiot są Jan Bajno – Prezes Zarządu oraz Mieczysław Pruszyński – Członek Zarządu.

Źródło: komunikat Catalyst

Udostępnij artykuł: