Zmiany w zarządzie Skarbiec TFI

Kadry

Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Stupnickiego ze składu zarządu Towarzystwa oraz uchwałę o powołaniu Grzegorza Zatryba do składu zarządu, podał Skarbiec Holding - właściciel Skarbiec TFI. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Logo Skarbiec TFI
Źródło: Materiały prasowe

Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjęła uchwałę o odwołaniu Krzysztofa Stupnickiego ze składu zarządu Towarzystwa oraz uchwałę o powołaniu Grzegorza Zatryba do składu zarządu, podał Skarbiec Holding - właściciel Skarbiec TFI. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Zatryb zastąpił Krzysztofa Stupnickiego w zarządzie @skarbiec #SkarbiecTFI

"Rada nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa i zarazem wieloletniego pracownika spółki. Grzegorz Zatryb zastąpi na stanowisku Krzysztofa Stupnickiego, dotychczasowego członka zarządu oraz szefa zespołu produktów inwestycyjnych" - czytamy w odrębnym komunikacie Skarbiec TFI."W imieniu rady nadzorczej dziękuję Krzysztofowi Stupnickiemu za pracę w zarządzie spółki w trudnym i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Jednocześnie życzę Grzegorzowi Zatrybowi szeregu sukcesów w realizacji ważnych dla spółki wyzwań. Grzegorz Zatryb jest współtwórcą wielu sukcesów Skarbiec TFI, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez firmę. Jesteśmy przekonani, że jego wiedza i doświadczenie wesprą Skarbiec TFI w budowaniu coraz silniejszej pozycji rynkowej" - powiedział przewodniczący RN Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Stanisław Kluza, cytowany w komunikacie.Czytaj także: Jacek Janiuk odszedł z zarządu Skarbiec TFI >>>

Doświadczenie zawodowe

Grzegorz Zatryb jest związany z rynkiem finansowym od 1991 roku. Pracował m.in. w bankach, domach maklerskich, zakładzie ubezpieczeń, a także w PTE Skarbiec-Emerytura, w którym jako członek zarządu pełnił obowiązki prezesa. W Skarbiec TFI pracuje od 2010 roku, pełniąc funkcje zarządzającego funduszami, dyrektora inwestycyjnego i głównego stratega."Mocną stroną Skarbiec TFI jest wysokiej jakości zespół profesjonalistów. Siłą Towarzystwa są zatrudnieni w nim ludzie i to oni tworzą przyszłość tej firmy. Grzegorz Zatryb przez wiele lat współtworzył pozycję Skarbca. Dołączenie przez niego do zarządu spółki należy odczytywać jako naturalny wewnętrzny awans i korzyść dla całego Towarzystwa" - wskazała prezes Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI Anna Milewska.Czytaj także: Anna Milewska prezesem Skarbiec TFI i Skarbiec Holding >>>

"Skarbiec TFI jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Warto podkreślić, że nasz zespół zarządzających od lat wysoko podnosi poprzeczkę konkurencji. Naszym celem jest jak najbardziej efektywne lokowanie środków klientów. Wyniki inwestycyjne potwierdzają naszą skuteczność na tym polu" - podkreślił Grzegorz Zatryb.W pierwszym półroczu 2019 r. szereg funduszy Skarbiec TFI znalazło się wśród najlepszych na rynku, niejednokrotnie zajmując pierwsze miejsca w swoich grupach. Np. stopa zwrotu Skarbiec Spółek Wzrostowych przekroczyła w tym okresie 40%, zaś fundusz Top Brands przyniósł ponad 26% zysku. Dobre wyniki odnotowały także fundusze obligacji. Skarbiec Dłużny Uniwersalny wypracował 2,9% zysku, a Skarbiec Global Bond Opportunities 6,1%, wskazano także w materiale.Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: