Zmiany w zarządzie TFI PZU: Dariusz Lasek odchodzi z Grupy PZU

Kadry

Wiceprezes zarządu TFI PZU Dariusz Lasek z końcem sierpnia 2022 roku odchodzi z Grupy PZU - poinformował Lasek na profilu Linkedin.

Dariusz Lasek
Dariusz Lasek Fot. TFI PZU

Wiceprezes zarządu TFI PZU Dariusz Lasek z końcem sierpnia 2022 roku odchodzi z Grupy PZU - poinformował Lasek na profilu Linkedin.

Dariusz Lasek był w zarządzie TFI PZU od kwietnia 2019 roku. 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Dariusz Lasek jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (gdzie obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Rola banku centralnego w stabilizowaniu rynku finansowego”). Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 2968 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 676, informuje TFI PZU na stronie internetowej.

Czytaj także: Aktywa PPK zarządzane przez TFI PZU przekroczyły 2 mld zł >>>

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w DM Penetrator. W latach 1998-2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management (obecnie grupa Aviva), wylicza TFI PZU.

W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery dłużne, główny ekonomista i prokurent. Od października 2017 do lipca 2019 członek zarządu (CIO) Skarbiec TFI. 

Udostępnij artykuł: