Zmiany w zarządzie Unum Życie

Kadry

Łukasz Świerczek
Łukasz Świerczek Fot. Unum Życie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za Pion Prawno-Administracyjny spółki.

Rada Nadzorcza #Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka

Łukasz Świerczek związany jest z Unum od 2009 roku. W 2012 roku objął funkcję Chief Compliance Officera, natomiast od grudnia 2015 odpowiadał także za obszar prawny jako Chief Legal Officer.
W lutym 2016 roku pracownicy i współpracownicy spółki wybrali go do pełnienia funkcji Oficera ds. Etyki, którą piastuje do dziś. Nadzorował zmianę właścicielską spółki od strony prawnej i administracyjnej. Jest Członkiem Zarządu Fundacji Unum. Przed rozpoczęciem kariery w branży ubezpieczeniowej zdobywał doświadczenie jako Compliance Officer na rynku kapitałowym.

Doświadczenie zawodowe

Posiada duże międzynarodowe doświadczenie, zarówno w zakresie projektów korporacyjnych, jak i ubezpieczeniowych zdobywane w ramach Grupy Unum, a wcześniej Prudential Financial, Inc. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej organizowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada również tytuł FLMI instytutu LOMA.

W lipcu 2019 roku decyzją Rady Nadzorczej Łukasz Świerczek został powołany do Zarządu Unum Życie i w tej roli nadzorować będzie Pion Prawno-Administracyjny spółki.

– Nominacja Łukasza Świerczka na Członka Zarządu jest wyrazem uznania dla jego ogromnej wiedzy i wieloletniego zaangażowania w rozwój spółki w zgodzie z przyjętymi wartościami etycznymi, wymaganiami regulacyjnymi i wewnętrznym kodeksem. Ogromnie się cieszę, że Łukasz powiększy skład Zarządu Unum. Jego doświadczenie będzie niezwykle cenne w realizacji naszej strategii, dalszym rozwoju firmy i umacnianiu naszej pozycji rynkowej jako firmy rzetelnej, etycznej i odpowiedzialnej za powierzone nam przez klientów bezpieczeństwo finansowe  – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.

Źródło: Unum
Udostępnij artykuł: