Zmiany w Zarządzie Wincor Nixdorf w Rosji

Kadry

Rada Nadzorcza firmy Wincor Nixdorf AG z siedzibą w Paderborn ogłosiła zmiany w zarządzie rosyjskiego oddziału Wincor Nixdorf. W dniu 18 stycznia 2013 r. obowiązki Prezesa Zarządu Wincor Nixdorf w Rosji przejął Mirosław Janik, Prezes Zarządu polskiego oddziału oraz dotychczasowy Dyrektor Finansowy rosyjskiego i ukraińskiego oddziału Wincor Nixdorf.

Rada Nadzorcza firmy Wincor Nixdorf AG z siedzibą w Paderborn ogłosiła zmiany w zarządzie rosyjskiego oddziału Wincor Nixdorf. W dniu 18 stycznia 2013 r. obowiązki Prezesa Zarządu Wincor Nixdorf w Rosji przejął Mirosław Janik, Prezes Zarządu polskiego oddziału oraz dotychczasowy Dyrektor Finansowy rosyjskiego i ukraińskiego oddziału Wincor Nixdorf.

W ciągu ostatnich kilku lat Wincor Nixdorf bardzo mocno rozwija się w regionie CEE - powstały tutaj Global Customer Care Center oraz Regional Administration Center w Warszawie, Regional Software Hub TP.net w Katowicach oraz Regional Software Hub NAMOS w Kijowie. W firmie zachodzi coraz więcej pozytywnych zmian pozwalających nam na optymalizację procesów obsługi naszych Klientów oraz standaryzację dostarczanych produktów i usług. Dzięki temu zatrudnienie w naszym regionie stale rośnie. Powierzona mi rola nie będzie należała do łatwych, ale dzięki wsparciu tak kompetentnego zespołu, jaki mamy w Polsce i w Rosji wierzę, że osiągniemy zamierzone cele" -mówi Mirosław Janik, Prezes Zarządu Wincor Nixdorf w Polsce oraz Wincor Nixdorf w Rosji.

Mirosław Janik swoją karierę w firmie Wincor Nixdorf rozpoczął 1 kwietnia 2000 r. - obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego. Od 25 marca 2003 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wincor Nixdorf w Polsce, a od 16 października 2009 r. Prezesa Zarządu. W roli Prezesa Zarządu odpowiada za dalszy rozwój spółki w Polsce poprzez wdrażanie strategii firmy opartej na najnowszej technologii oraz doświadczeniu całej grupy Wincor Nixdorf. Mirosław Janik od 2006 r. dodatkowo odpowiada za rynek rosyjski - najpierw jako CFO, obecnie jako Prezes Zarządu - aktywnie budując od podstaw oddział   Wincor   Nixdorf   w   Moskwie.   Mirosław   Janik   studia   wyższe   ukończył   na   Akademii Ekonomicznej  w  Krakowie  na  Wydziale  Zarządzania  i  Marketingu  o  specjalizacji  Rachunkowość i  Marketing.  W  1999  r.  ukończył  także  Podyplomowe  Studia  Inwestycji  Kapitałowych  w  Szkole Głównej  Handlowej  w  Warszawie.  W  2003  r.  uzyskał  dyplom  ACCA  (Association  of  Chartered Certified Accountants). W 2005 r. skończył studia MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów we współpracy z Rotterdam School of Management i Uniwersytetem Gdańskim.

Udostępnij artykuł: