Zmiany w Zarządzie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Kadry

Rada Związku Przedsiębiorstw Finansowych na posiedzeniu 24 sierpnia 2020 powołała dotychczasowego wiceprezesa Zarządu, Marcina Czugana, na stanowisko prezesa Zarządu.

Marcin Czugan, prezes Zarządu ZPF.
Marcin Czugan, prezes Zarządu ZPF. Źródło: ZPF

Rada Związku Przedsiębiorstw Finansowych na posiedzeniu 24 sierpnia 2020 powołała dotychczasowego wiceprezesa Zarządu, Marcina Czugana, na stanowisko prezesa Zarządu.

#ZPF: Dynamika zmian w branży, oczekiwań interesariuszy i relacji biznesowych oznacza również potrzebę szybkiej adaptacji organizacji samorządowych do zmieniającego się otoczenia rynkowego #AndrzejRoter #MarcinCzugan @ZPF_PL

Intencją Rady ZPF jest, aby zmiana w zarządzie Związku była impulsem do dalszego rozwoju organizacji i zwiększania jej potencjału.

Dynamika zmian w branży, oczekiwań interesariuszy i relacji biznesowych oznacza również potrzebę szybkiej adaptacji organizacji samorządowych do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Podziękowanie dla Andrzeja Rotera

Rada Związku wyraziła podziękowania dotychczasowemu prezesowi Zarządu, Andrzejowi Roterowi za jego wkład w budowanie organizacji. Rada doceniła jego zaangażowanie i wpływ na  obecny kształt i znaczącą rolę ZPF na rynku finansowym, jak również podkreśliła wartość podejmowanych przez niego inicjatyw, szczególnie w zakresie tworzenia zasad dobrych praktyk i standardów etycznych rynku finansowego.

Czytaj także: Projekt zmian ustawy o obligacjach przekazany do konsultacji

Nowy prezes ZPF Marcin Czugan

‒ Powierzając nową rolę Panu Marcinowi Czuganowi, jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie, szczególnie w zakresie współtworzenia prawa i współpracy z administracją rządową i regulatorami, jego profesjonalizm i znajomość rynku finansowego gwarantują z jednej strony kontynuację wzrostu znaczenia i skuteczności ZPF, a z drugiej strony pozwolą na rozwój naszej organizacji w obliczu nowych wyzwań, realizując oczekiwania interesariuszy, a w szczególności naszych członków – powiedział Artur Nowak-Gocławski, Przewodniczący Rady Związku.

Nowy prezes Zarządu od sierpnia 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu organizacji, a od 2014 roku był Dyrektorem Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców w Prawnych w Gdańsku, a od października 2016 członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

W latach 2015-2017 był Przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, jest także członkiem Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee).

Czytaj także: COVID-19: prawie 40% gospodarstw domowych obawia się kłopotów ze spłatą zobowiązań finansowych

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą i sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. Organizacja ma także w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów.

Czytaj także: XV konkurs Verba Veritatis został już ogłoszony

Udostępnij artykuł: