Zmiany władz na 15-lecie Collegium Civitas

Kadry

Od 1 września br. funkcję rektora Collegium Civitas pełni prof. Stanisław Mocek. Zastąpił na tym stanowisku prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego sprawującego obowiązki rektora od 2006 roku przez dwie kadencje. Wraz z wyborem nowego rektora powołani zostali nowi prorektorzy Collegium Civitas ds. studenckich, dydaktycznych, rozwoju strategicznego oraz współpracy zagranicznej, a także pełnomocników rektora ds. badań naukowych i kształcenia ustawicznego.

Jubileuszowi piętnastolecia Collegium Civitas towarzyszą zmiany we władzach uczelni. W dniu 21 czerwca Senat uczelni w głosowaniu pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. Stanisława Mocka na stanowisko rektora. Po powołaniu przez prezydent uczelni prof. Jadwigę Koralewicz nowy rektor rozpoczął pełnić obowiązki od 1 września br. Na tym samym posiedzeniu Senatu pozytywnie zaopiniowani zostali nowi prorektorzy ds. studenckich, dydaktycznych, rozwoju strategicznego.

Prof. Stanisław Mocek będzie współpracował przy wsparciu nowych pełnomocników ds. badań naukowych i kształcenia ustawicznego. Dotychczasowy rektor, prof. Edmund Wnuk-Lipiński pozostaje na stanowisku kierownika Katedry Socjologii, pełniąc jednocześnie funkcję rektora honorowego Collegium Civitas. Stanisław Mocek jest związany z uczelnią od początku jej istnienia czyli od roku 1997. Przez pierwszy rok był wykładowcą, a od roku 1998 przez rok pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. organizacyjnych i studenckich, później był prorektorem ds. studenckich, a od 2003 roku prorektorem ds. dydaktycznych.

Przez te wszystkie lata istnienia Collegium Civitas aktywnie uczestniczył w budowaniu struktury organizacyjnej i kadrowej uczelni, a w ostatnich latach współodpowiadał za sprawy finansowe, nadzorował sprawy rekrutacyjne, marketingu i promocji, procedury dyplomowe i sprawy wydawnicze.

Marta Okoń
Specjalista ds. Public Relations
Collegium Civitas

Udostępnij artykuł: