Zmienia się nastawienie gospodarstw domowych do popularnej „gotówki”

Raporty

Pożyczki gotówkowe jako jedna ze sprawdzonych metod na wspomaganie budżetów gospodarstw domowych - tak w powszechnym przekonaniu postrzegano kredyty i pożyczki gotówkowe. I na takim założeniu budowane są kampanie marketingowe. A jakie jest obecne nastawienie Polaków do zaciągania kredytów i pożyczek gotówkowych, czy planują powiększyć swoje zadłużenie z tego tytułu, utrzymać je, a może w ogóle nie biorą ich pod uwagę?

Pożyczki gotówkowe jako jedna ze sprawdzonych metod na wspomaganie budżetów gospodarstw domowych - tak w powszechnym przekonaniu postrzegano kredyty i pożyczki gotówkowe. I na takim założeniu budowane są kampanie marketingowe. A jakie jest obecne nastawienie Polaków do zaciągania kredytów i pożyczek gotówkowych, czy planują powiększyć swoje zadłużenie z tego tytułu, utrzymać je, a może w ogóle nie biorą ich pod uwagę?

Badanie ankietowe, przeprowadzane przez Konferencje Przedsiębiorców Finansowych w Polsce we współpracy z IRG-SGH ujawnia, że głównym czynnikiem wpływającym na podejmowanie decyzji o zaciągnięciu pożyczki lub kredytu gotówkowego jest ocena zdolności do ich terminowej spłaty i bezpieczeństwo stałego dochodu.

Wyniki zaprezentowane w najnowszym opracowaniu obejmującym okres IV kwartału 2013 roku są zgodne z oczekiwaniami. Konsumenci wykazują większy optymizm, a dowodem na to są ich zapatrywania - maleje obawa przed wzrostem bezrobocia, rosną wskazania poprawy koniunktury, a co za tym idzie umacnia się pewność terminowej i płynnej spłaty zaciągniętych zobowiązań. To jest bardzo dobra wiadomość dla instytucji finansowych, które zasiliły konsumentów "gotówką". Zła wiadomość jest taka, że maleje i to znacznie apetyt na dalsze korzystanie z pożyczek gotówkowych.

140203.gosp.domowe.01.550x

Aż 55,4% gospodarstw domowych nie planuje w najbliższym czasie zaciągać zobowiązań gotówkowych w ogóle, podczas gdy 28,3% zmniejszy swoje zadłużenie, 10,8% je utrzyma, a 5,5% gospodarstw domowych deklaruje, że nawet je zwiększy. Od 2007 roku widać stałą tendencję wśród gospodarstw domowych do ograniczania zainteresowania wzrostem zadłużania się w "gotówce".

Najprawdopodobniej jest to spowodowane między innymi wzrostem przeciętnej płacy, ale także powstaniem alternatywy w postaci innych produktów bankowych. Najbardziej stabilny jest odsetek tych gospodarstw domowych, które planują utrzymać swoje zadłużenie na tym dotychczasowym poziomie, dla których kredyt czy pożyczka gotówkowa może być sposobem na utrzymanie płynności finansowej.

Warto podkreślić stosunkowo nowy element sytuacji na rynku kredytu i pożyczki gotówkowej. Największa dynamika wskazań widoczna jest w odpowiedziach dotyczących planów zaciągnięcia kredytu gotówkowego przez gospodarstwa domowe, które do tej pory nie miały doświadczeń z tym produktem finansowym. Z punktu widzenia ekspansji sprzedaży jest to najbardziej obiecująca dla instytucji finansowych grupa potencjalnych klientów - podsumował wyniki badań dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Udostępnij artykuł: