Zmniejsza się zdolność banków do finansowania polskiej gospodarki

Multimedia / Prawo i regulacje

Jak europejskie i krajowe regulacje wpływają na polski sektor bankowy – mówił o tym Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich podczas XIII Kongresu Ryzyka BIK.

Jak europejskie i krajowe regulacje wpływają na polski sektor bankowy – mówił o tym Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich podczas XIII Kongresu Ryzyka BIK.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Bez solidnego i rozwijającego się systemu bankowego sukces gospodarczy Polski nie będzie w pełni możliwy do osiągnięcia, będzie ograniczony.

Regulacji europejskich i krajowych odnoszących się do sektora bankowego jest bardzo dużo – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich.  Jego zdaniem  regulacje europejskie w Polsce są bardzo szybko wprowadzane życie i są szczególnie  interpretowane. Wchodzą w życie rok lub dwa lata wcześniej niż dopuszczają organy europejskie i jednocześnie są zaostrzane. Pojawiają się też dodatkowe krajowe przepisy, w tym również przepisy błędne, a czasami nie ma  regulacji mimo, że są potrzebne.

Podatek bankowy i długoterminowe oszczędzanie

Wśród dodatkowych regulacji krajowych prezes ZBP wymienia: podatek bankowy, koszty restrukturyzacji niebankowych instytucji finansowych, które musi ponosić sektor bankowy, zbyt duże obciążenia sprawozdawcze. Jego zdaniem nadal brakuje przepisów odpowiednio regulujących bankowość hipoteczną, przepisów, które będą pozwalały na zbudowanie trwałego systemu długoterminowego oszczędzania.

 
Udostępnij artykuł: