ZMP w obronie finansów miast i wsi

Samorząd

Prezes Związku Miast Polskich - Ryszard Grobelny - napisał list adresowany do burmistrzów, prezydentów i przewodniczących rad miast. W liście tym informuje i zachęca adresatów do przyłączenia się do organizowanej przez ZMP "akcji w obronie finansów miast i wsi, to znaczy w obronie rozwoju Polski lokalnej".

Akcja zorganizowana została przeciw zmianom ustawowym, które osłabiają znacznie budżety jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te mają służyć zmniejszeniu deficytu, który, jak pisze Ryszard Grobelny, został spowodowany przez instytucje centralne. „Niestety, podjęte decyzje, które dają dodatkowe środki budżetowi państwa, dla samorządów oznaczają wyłącznie dodatkowe koszty (wzrost VAT-u, akcyzy i składki rentowej).”

Akcja podjęta przez ZMP jest stanowczym głosem środowiska samorządowego. „Nadchodzi czas szczególnej mobilizacji” – czytamy w liście. Działania, jakie podejmie ZMP obejmą:

  1. opracowanie samorządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST (wzrost udziału w PIT), do którego uzasadnieniem będzie podsumowanie skutków finansowych ustaw uchwalonych w latach 2007-2011; zamierzamy skierować go do sejmu jako projekt obywatelski;
  2. szerokie wsparcie wniosków naszych miast do Trybunału Konstytucyjnego, popartych przez Związek, dotyczących ustawowych ubytków w naszych finansach (wymienione dalej);
  3. podjęcie rozmów z posłami i senatorami, w celu zaznajomienia ich z rzeczywistym stanem naszych finansów, spowodowanym ustawami uchwalanymi bez ich uwzględnienia.

Projekty konkretnych działań zostaną wysłane do wszystkich miast, także nieczłonkowskich. Wszystkie zadania będą wymagały aktywności, ponieważ „nikt nas nie zwolnił z odpowiedzialności za nasze miasta i ich mieszkańców” – pisze prezes ZMP.

źródło: www.zmp.miasto.biz

Udostępnij artykuł: