Znaczące pogorszenie koniunktury gospodarczej w listopadzie, spowolnienie przyniesie spadek cen?

Gospodarka

Oczekiwane spowolnienie gospodarcze powinno przynieść spadek cen lub wyhamowanie ich wzrostu - wynika z badań koniunktury wśród branż, przeprowadzonych przez GUS.

Wykres giełdowy
Fot. stock.adobe.com/Myst

Oczekiwane spowolnienie gospodarcze powinno przynieść spadek cen lub wyhamowanie ich wzrostu - wynika z badań koniunktury wśród branż, przeprowadzonych przez GUS.

GUS podał, że listopad jest drugim w tym roku miesiącem po kwietniu, kiedy to odnotowano znaczące pogorszenie koniunktury gospodarczej. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na ujemnym poziomie w większości prezentowanych obszarów gospodarki.

Oczekiwane spowolnienie powinno mieć wpływ na kształtowanie się dynamiki cen.

Zbadani przez GUS dyrektorzy przedsiębiorstw z sekcji przetwórstwa przemysłowego przewidują nieznaczny spadek cen wyrobów przemysłowych w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Również w najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać bardziej znacząco niż przewidywano to jeszcze w październiku.

Przedsiębiorcy reprezentujący handel, zarówno handlowy jak i detaliczny oczekują, że ceny mogą rosnąć wolniej niż przewidywano przed miesiącem.

Również branża transportowa i magazynowa jest zdania, że w najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się dalszego spadku cen.

Przedstawiciele hotelarstwa, które jest zamknięte, co najmniej do 27 grudnia spodziewają się, że najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać spadku cen, szybszego od zapowiadanego w październiku.

Nieznacznego spadku cen oczekuje branża informacji i komunikacji.

Jako jedyni w listopadzie o możliwym wzroście cen w kolejnych trzech miesiącach informują bankowcy i przedstawiciele firm ubezpieczeniowych.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: