Znaczenie informacji gospodarczej

Komentarze ekspertów

Informacja zawsze towarzyszyła procesom zarządzania Bankiem jednak nigdy nie była tak ceniona jak to ma miejsce obecnie. Dlatego bardzo ważnym elementem w procesie weryfikacji klientów - podczas sprzedaży produktów bankowych i nie tylko - są informacje znajdujące się w Systemach Wymiany Informacji ZBP, za pośrednictwem których ich Uczestnicy uzyskują potrzebne - na dany moment - informacje dzięki którym mogą w znaczący sposób ograniczyć takie zdarzenia jak: straty, fraudy, wyłudzenia oraz pranie pieniędzy.

Informacja zawsze towarzyszyła procesom zarządzania Bankiem jednak nigdy nie była tak ceniona jak to ma miejsce obecnie. Dlatego bardzo ważnym elementem w procesie weryfikacji klientów - podczas sprzedaży produktów bankowych i nie tylko - są informacje znajdujące się w Systemach Wymiany Informacji ZBP, za pośrednictwem których ich Uczestnicy uzyskują potrzebne - na dany moment - informacje dzięki którym mogą w znaczący sposób ograniczyć takie zdarzenia jak: straty, fraudy, wyłudzenia oraz pranie pieniędzy.

W chwili obecnej ZBP administruje 9 systemami bazodanowymi, z których każdy zawiera informacje przydatne bankom w następujących procesach: identyfikacji, wstępnej selekcji, monitoringu oraz windykacji. Niektóre z systemów ZBP - w szczególności mam tu na myśli System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - mogą być wykorzystywane również przez przedsiębiorców spoza sektora finansowego, w szczególności przez tych którzy do weryfikacji swoich klientów lub potwierdzenia ich tożsamości wykorzystują dokumenty tożsamości.

Jędrzej Brand będzie jednym z prelegentów na zbliżającej się konferencji "Strategiczny Wywiad Rynkowy"

Ogromne wsparcie dla przedsiębiorców - w procesie wstępnej selekcji - stanowi również System BANKOWY REJESTR - do którego przedsiębiorcy mogą mieć dostęp za pośrednictwem BIG InfoMonitor SA - system ten umożliwia dostęp do informacji, z których można wywnioskować czy nasz przyszły klient/kontrahent nie zalega ze spłatą zobowiązań wobec banku, a tym samym czy możemy mu zaufać i bezpiecznie nawiązać z nim relacje biznesowe.

Od 2008 r. Związek Banków Polskich prowadzi również kampanię informacyjną Dokumenty Zastrzeżone Jej celem jest poszerzenie wiedzy o możliwościach oraz potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości, bowiem ogólna wiedza w tym zakresie przed rozpoczęciem projektu była zbyt ograniczona. Projekt wspiera Policja, natomiast patronat objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Federacja Konsumentów.

Dzięki Systemom Wymiany Informacji ZBP ich Uczestnicy w tym także przedsiębiorcy otrzymują dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco i wiarygodnych danych, pozyskiwanych z sektora bankowego czyli od instytucji zaufania publicznego.

W celu uzyskania danych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta: www.cpb.pl/bok

Jędrzej Brand,
Dyrektor ds. Systemów Wymiany Informacji,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: