Znamy już Top Inwestycje Komunalne 2012 roku

Finanse i gospodarka

Blisko 34 tys. głosów czytelników Portalusamorzadowego.pl, z czego niemal 1/3 dla inwestycji "Czysta energia w Dolinie Zielawy". Projekt najlepiej oceniony przez internautów jest również jednym z dziesięciu wyróżnionych przez Radę Konsultacyjną w plebiscycie Top Inwestycje Komunalne 2012. Nagrody zostaną wręczone 14 maja, podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Blisko 34 tys. głosów czytelników Portalusamorzadowego.pl, z czego niemal 1/3 dla inwestycji "Czysta energia w Dolinie Zielawy". Projekt najlepiej oceniony przez internautów jest również jednym z dziesięciu wyróżnionych przez Radę Konsultacyjną w plebiscycie Top Inwestycje Komunalne 2012. Nagrody zostaną wręczone 14 maja, podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Top Inwestycje Komunalne 2012 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorządowego.pl, mająca na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Oceny ponad stu nadesłanych przez samorządy i spółki komunalne projektów dokonała Rada Konsultacyjna, w skład której weszli doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci.

W gronie dziesięciu najciekawszych Top Inwestycji Komunalnych 2012 znalazły się (kolejność alfabetyczna): Budowa promenady spacerowej w Szczawnicy, Budowa przystani jachtowej w Sopocie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Czysta energia w Dolinie Zielawy, Gospodarcza Brama Śląska I etap (Sosnowiec), Hala Stulecia we Wrocławiu, Lamusownia w Krakowie, Przebudowa układu komunikacyjnego Jaworzna, Stadion PGE Arena w Gdańsku oraz Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Opola.

Główne kryteria ocen, którymi kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej, to efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie.

Klasyfikacji projektów dokonywali także internauci. W rankingu czytelników Portalusamorzadowego.pl zwyciężyła inwestycja pod nazwą "Czysta energia w Dolinie Zielawy", którą poparło blisko 10 tys. osób.

- Ten projekt prowadził w internetowym rankingu niemal przez cały czas jego trwania. To ciekawe, bo zyskał niemal 1/3 wszystkich oddanych głosów i wyprzedził tak popularne inwestycje jak choćby Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy Hala Stulecia we Wrocławiu. Wynik świadczy o sile zaangażowania małych społeczności - mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalusamorządowego.pl, serwisu branżowego należącego do Grupy PTWP.

Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2012 odbędzie się 14 maja br., w pierwszym dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC). Na największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej spotkają się najważniejsze postaci europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej. Tegoroczna, czwarta edycja EEC obejmie 100 sesji tematycznych, którym towarzyszyć będą liczne spotkania, debaty i imprezy towarzyszące.

Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2012 poprzedzi sesja dedykowana inwestycjom komunalnym, podczas której omówione zostaną m.in.: zakres i dynamika inwestycji w polskich miastach oraz czynniki wspierające inwestycje komunalne, priorytety inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej, utylizacji odpadów i efektywności energetycznej, a także perspektywy inwestycji miejskich wobec mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy.

Więcej informacji o dziesięciu wyróżnionych projektach w Top Inwestycje Komunalne 2012 tutaj.

Udostępnij artykuł: