Znamy laureatów konkursu Polska Pięknieje

Finanse i gospodarka

Już po raz szósty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyróżniło najciekawsze projekty turystyczne, sportowe oraz rekreacyjne, dofinansowane ze środków unijnych. Spośród 311 zgłoszeń, nominowano 21 inwestycji z których Kapituła Konkursu oraz Internauci wybrali nowe cuda Funduszy Europejskich. Podczas odbywającej się 23 maja br. uroczystej gali, statuetki zwycięzcom wręczyła minister Elżbieta Bieńkowska.

Tegoroczna edycja konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” cieszyła się bardzo dużą popularnością. Napłynęła rekordowa liczba 311 zgłoszeń  – o 55 więcej niż w 2012 r. Najliczniej reprezentowane były województwa: dolnośląskie (31), śląskie (30), małopolskie (26). Największą popularnością cieszyły się kategorie: rewitalizacja (70), obiekt turystyczny (56) i turystyka aktywna (53).

Celem organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz szósty konkursu, jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich, które dotyczą rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji.

kategoria obiekt turystyczny

130524.laureaci.01.200x

Projekt Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie z dotacją z Programu Infrastruktura i Środowisko wynoszącą blisko 31 mln zł, zdobył pierwszą nagrodę w kategorii obiekt turystyczny. Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 82 mln zł. Zamek odzyskał swoją świetność, zagospodarowano dotąd niewykorzystane pomieszczenia. Powiększono przestrzeń wystawienniczą. Zastosowano najnowocześniejsze technologie, konserwacją objęto liczne zabytkowe eksponaty. Poszerzono także dotychczasowe zbiory.

kategoria rewitalizacja

130524.laureaci.02.200x

Nagrodę główną zdobył projekt Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Jego wartość wyniosła ok. 75 mln zł, z czego blisko 36 mln zł  pochodziło z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powstało jedno z największych w Polsce miejsc prezentujących międzynarodową sztukę najnowszą.

kategoria zabytek

130524.laureaci.03.200x

W tej kategorii zwyciężył projekt Rewaloryzacja i remont renesansowego dworu obronnego w Szymbarku. Wsparcie finansowe pochodziło z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i wyniosło 2,5 mln zł. Oprócz generalnego remontu, przeprowadzono prace konserwatorskie, a także zagospodarowano teren znajdujący się wokół obiektu. Całkowity koszt projektu to ponad 4 mln zł.

kategoria produkt promocyjny

130524.laureaci.04.200x

Główna nagroda powędrowała do województwa podkarpackiego za projekt Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia współfinansowanego w kwocie 9,2 mln zł z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosła blisko 24 mln zł. Powstało miejsce, w którym m.in. można obserwować proces produkcji szkła.

kategoria turystyka aktywna

130524.laureaci.05.200x

Zwycięzcą został Uniejów z projektem dotyczącym rozbudowy kompleksu termalno-basenowego oraz odrestaurowania Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich z XIV w. Przedsięwzięcie Termy Uniejów – regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej otrzymało 40,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Jego wartość całkowita wyniosła blisko 59 mln zł.

kategoria turystyka transgraniczna i międzynarodowa

130524.laureaci.06.200x

Czesko-polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich to nazwa projektu który zdobył nagrodę w kategorii turystyka transgraniczna i międzynarodowa. Przedsięwzięcie jest wspólnym dziełem Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Świeradów i partnerów z Czech. Jego wartość wyniosła ok. 2,6 mln zł z czego
2,2 mln zł pochodziło z Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska.  Powstało niemal 41 km terenowych ścieżek rowerowych, tzw. singltreków.

kategoria miejsce przyjazne dzieciom

130524.laureaci.07.200x

Nagrodę główną w tej kategorii zdobył park orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych i niedowidzących powstały dzięki niemal 3 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którego koszt wyniósł ok. 5,8 mln zł, odtworzono klimat ogrodu barokowego oraz wyposażono go w urządzenia dydaktyczno-zabawowe służące rehabilitacji.

nagroda Internautów

130524.laureaci.08.200x

Internauci wyróżnili projekt Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedynego w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu (etap II). Przebudowano m.in. pawilon wielkich i średnich drapieżników, małp, ptaków egzotycznych oraz wybieg dla niedźwiedzi. Powstały nowe obiekty, m.in. stajnie dla zwierząt kopytnych. Dotacja w wysokości niemal 14 mln zł pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, natomiast koszt całkowity wyniósł blisko 20 mln zł.

Więcej informacji o zwycięskich projektach znajduje się na stronie www.polskapieknieje.gov.pl

Udostępnij artykuł: