Znamy Liderów Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020

Bankowość spółdzielcza

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych wręczono wyróżnienia laureatom Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020” w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów.

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych wręczono wyróżnienia laureatom Rankingu Miesięcznika Finansowego BANK „Liderzy Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020” w dwóch kategoriach: Liderzy Efektywności oraz Liderzy Popularności wśród klientów.

Do udziału w Rankingu zaproszono 78 banków spółdzielczych – wyłonionych pod względem wielkości sumy bilansowej – z czego 28 podmiotów zdecydowało się wziąć udział w organizowanym przez MF BANK konkursie.

Szczegółowe wyniki i ich uzasadnienie są dostępne we wrześniowym i październikowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK.

Lider Efektywności:

Przy wydawaniu werdyktu w tej kategorii zostało wziętych pod uwagę 5 obiektywnych czynników: dynamika przychodów podstawowych 2020/2019 r., wysokość wskaźników ROE, ROA, poziom wskaźnika C/I w 2020 r. oraz koszt ryzyka danego banku.

- III miejsce zajął Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie,  II miejsce – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Liderem Efektywności 2020 sektora bankowości spółdzielczej został Bank Spółdzielczy w Skórczu.

Lider Popularności

Oceniano nominalną wartość zobowiązań i należności wobec klientów banków w 2020 r., a także procentową zmianę tych pozycji w latach 2019- 2020.

Liderami Popularności wśród klientów zostali:

- III Miejsce – Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

- II Miejsce – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

- I Miejsce – Bank Spółdzielczy w Płońsku

Nagrody wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i Paweł Minkina, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: