Zniesienie limitu składek na ZUS od 2019 r. Sejm przyjął poprawki Senatu

Aktualności / Mój plan emerytalny

Sejm przyjął poprawki Senatu zakładające, że przepisy znoszące limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wejdą w życie dopiero od 2019 r.

Fot. Pixabay.com

Sejm przyjął poprawki Senatu zakładające, że przepisy znoszące limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wejdą w życie dopiero od 2019 r.

Sejm jednogłośnie przyjął poprawki Senatu: zniesienie limitu składek na #ZUS dopiero od 2019 r.

Pierwotnie ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2018 r.Posłowie jednogłośnie przyjęli poprawki zaproponowane przez Senat. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Wszyscy będą płacić pełne składki na ZUS

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na ten rok.Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego nie płaci się składek. Oznacza to, że wszyscy zatrudnieni, niezależnie od wysokości przechodów, będą płacić pełne składki na ZUS. 
Udostępnij artykuł: