Zniknie niepewność związana z losem OFE

Komentarze ekspertów

Rząd planuje, że pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych trafią na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS.

Rząd planuje, że pieniądze zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych trafią na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS.

Jeremi Mordasewicz z #KonfederacjaLewiatan: dotychczasowy stan niepewności, co do przyszłości #OFE, uniemożliwia im efektywne inwestowanie środków #IKE #emerytury @LewiatanTweets

Dotychczasowy stan niepewności, co do przyszłości OFE uniemożliwia im efektywne  inwestowanie środków. Dotyczy on również spółek, których akcje znajdują się w portfelach OFE.  Jednoznaczne rozstrzygnięcie przyszłości pieniędzy  zgromadzonych w OFE będzie korzystne zarówno dla ich członków, jak i spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Indywidualne konta emerytalne będą miały bardziej zrównoważoną, bezpieczniejszą strukturę oszczędności, bo będą zawierały akcje i obligacje. Podczas, gdy OFE mają w portfelu prawie same akcje.Czytaj także: Koniec OFE. 100 proc. środków ma trafić na prywatne konta, średnio ponad 10 tys. zł >>>

ZUS czy IKE?

Pozostawienie osobom oszczędzającym w OFE decyzji, czy ich środki mają trafić do IKE, czy do ZUS  jest słuszne. Pozytywnie należy ocenić również fakt, że jeżeli osoba nie  wybierze ZUS, środki trafią automatycznie na IKE. Jeżeli członkowie OFE mają podjąć świadomą decyzję, należy przeprowadzić w mediach szeroką akcję edukacyjną.Czytaj także: Rozłucki, Rusewicz, Dyl, Mordasewicz o końcu OFE >>>

Warto zdawać sobie sprawę, że czym więcej osób wybierze przekazanie środków do ZUS, tym bardziej zwiększą się możliwości finansowania przez rząd bieżących wydatków, ale oczywiście kosztem powiększenia zobowiązań państwa w przyszłości, a tym samym dodatkowego opodatkowania następnego pokolenia. W związku z tym przekazanie pieniędzy do IKE jest bardziej zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.Czytaj także: OFE: zabrane pieniądze starczą na krótko >>>
Udostępnij artykuł: