Zniżki na Wall Street

Komentarze ekspertów

Wtorkowa sesja na światowych rynkach finansowych upłynęła dosyć spokojnie. W Europie opublikowano dane o dynamice inflacji PPI w strefie euro, która w grudniu wyniosła 0.2% m/m oraz -0.8% r/r, co okazało się nieco lepszym wynikiem od prognozowanego.

Wtorkowa sesja na światowych rynkach finansowych upłynęła dosyć spokojnie. W Europie opublikowano dane o dynamice inflacji PPI w strefie euro, która w grudniu wyniosła 0.2% m/m oraz -0.8% r/r, co okazało się nieco lepszym wynikiem od prognozowanego.

Popołudniu, uwagę ekonomistów przyciągnęły natomiast informacje napływające zza Oceanu. Jak poinformował amerykański Departament Handlu, dynamika zamówień na dobra trwałego użytku spadła w ostatnim miesiącu o 4.2% m/m, podczas gdy dynamika zamówień w przemyśle wyniosła -1.5% m/m. Inwestorzy z uwagą obserwowali również sytuację na tamtejszym rynku akcji, gdzie podjęcie decyzji o kontynuowaniu taperingu oraz niepewna sytuacja krajów wschodzących, spowodowała spadek indeksu S&P o 2.3%.

W kontekście panujących na zniżek wypowiedział się również Richarda Fischera, szefa Fed z Dallas, który podczas wywiadu udzielonego Fox News stwierdził, że pomimo znaczących spadków na giełdach, Fed powinien w dalszym ciągu ograniczać program QE3, patrząc przede wszystkim na realną gospodarkę, a nie ceny akcji.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągnie publikacja indeksów PMI dla sektorów usługowych. Poznamy również informacje o dynamice sprzedaży detalicznej w strefie euro (prognoza -0.5% m/m i 1.5% r/r) oraz raporcie ADP (prognoza 180K), obrazującym zmianę zatrudnienia na amerykańskim rynku pracy.

Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

 

 

 

Udostępnij artykuł: