Zoll Andrzej Stanisław

Z

Andrzej Stanisław Zoll - prof. dr hab., kierownik Wydziału Prawa i Administracji UJ, sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Karnego, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiego PEN-Clubu.

 

Udostępnij artykuł: