ZPP po raz kolejny w sprawie subwencji

Samorząd

Znów głośno w sprawie subwencji oświatowej. A to za sprawą działań Związku Powiatów Polskich, który domaga się ponownej analizy wyliczeń dotyczących wartości subwencji oświatowej. ZPP domaga się uwzględnienia zwiększenia się liczby zadań, które w 2012 roku mają realizować powiaty.

Znów głośno w sprawie subwencji oświatowej. A to za sprawą działań Związku Powiatów Polskich, który domaga się ponownej analizy wyliczeń dotyczących wartości subwencji oświatowej. ZPP domaga się uwzględnienia zwiększenia się liczby zadań, które w 2012 roku mają realizować powiaty.

Chodzi przede wszytskim o podwyżki dla nauczycieli, skutki zmiany struktury awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost składki na ubezpieczenie społeczne. Subwencja nie uwzględnia bowiem wzrostu skladki dla pracowników, którzy nie są nauczycielami.

ZPP wyliczył, że standard A podziału subwencji oświatowej wyniesie w roku 2012 - 4936,75 zł. Oznacza to, że jego wzrost wobec roku poprzedniego wyniesie 4,7 proc. To bardzo niewiele w porównaniu do wzrostów z lat poprzednich. W 2011, 2010 i 2009 roku wzrosty wynosiły odpowiedniu: 8,1 proc., 8,1 proc. i 10,8 proc.

Według ZPP nieprzestrzegny jest art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który brzmi: "Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych." Jest to powodem niedoszacowania subwencji w perspektywie całego kraju.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: