Zrzeszenia BPS i SGB pomagają klientom dotkniętym skutkami COVID-19

Bankowość spółdzielcza

Banki spółdzielcze zrzeszone w obu grupach bankowych – Spółdzielczej Grupie Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19 podjęły szerokie działania pomocowe skierowane do swoich klientów. O wybranych działaniach pomocowych wdrożonych przez banki spółdzielcze informuje Związek Banków Polskich.

Banki spółdzielcze chcą jak najbardziej ułatwić swoim klientom przejście przez trudny czas epidemii, a także dążą do wspierania i utrzymania programów rozwoju gospodarczego #ZBP #BPS @SGBBank

Banki spółdzielcze chcą jak najbardziej ułatwić swoim klientom przejście przez trudny czas epidemii, a także dążą do wspierania i utrzymania programów rozwoju gospodarczego.

Obecnie funkcjonują już rozwiązania mające na celu  odroczenie spłat rat kredytów dla klientów, których sytuacja pogorszyła się  w związku z epidemią koronawirusa.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że wśród wnioskodawców ważną grupę stanowią rolnicy lub przedsiębiorcy prowadzący działalność rolniczą, do 20 kwietnia złożyli oni blisko 4 tysiące wniosków o odroczenie spłaty rat kredytowych.

Poniżej przedstawiamy wybrane działania pomocowe wdrożone przez banki spółdzielcze.

Spółdzielcza Grupa Bankowa, SGB

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej, przystąpiły do programu wsparcia rządowego dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców już w pierwszych dniach po ogłoszeniu zasad funkcjonowania Tarczy Kryzysowej. I tak:

Odroczenie rat

W odniesieniu do klientów indywidualnych umożliwiają odroczenie spłat kredytów na okres do 3 miesięcy, stosując odformalizowane, przyśpieszone procedury rozpatrywania wniosków. W tym celu uruchomiony został cały potencjał obsługi elektronicznej – możliwość składania wniosków online, informacje szczegółowe na stronach www i pod dedykowanymi numerami telefonów;

Ułatwienia w obsłudze kredytów udzielonych firmom

W odniesieniu do przedsiębiorców zastosowano liczne ułatwienia w obsłudze zobowiązań kredytowych, w tym przesunięcie spłat kredytów obrotowych i zawieszenie spłat rat kapitałowych od 3 do 6 miesięcy, ale nie później niż do dnia 30 września 2020 roku, możliwość wydłużenia okresu umowy kredytowej oraz zawieszenia spłat odsetek – w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach.

Każdy z Banków Spółdzielczych SGB samodzielnie realizuje politykę wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Banki nie pobierają opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Informacja, edukacja, wsparcie dla środowisk lokalnych

Na swoich stronach internetowych uruchomiły specjalne sekcje informacyjne poświęcone programom wsparcia oraz walce z pandemią koronawirusa.

Patronują wielu lokalnym przedsięwzięciom charytatywnym – pomagając szpitalom powiatowym, domom pomocy społecznej, osobom starszym i chorym – a także wspierają inicjatywy przedsiębiorców, którzy niekomercyjnie wykonują działania na rzecz środowiska lekarskiego i osób zagrożonych zakażeniem (produkcja maseczek, osłon, zbiórka pieniędzy na żywność, organizacja transportu itp.)

Duża grupa banków będących członkami zrzeszenia SGB wzmocniła na czas walki z pandemią swoją aktywność w serwisach społecznościowych. Promują płatności mobilne, inicjatywy społeczne, informują o zagrożeniach i akcjach charytatywnych, uczą osoby starsze sposobów korzystania z bankowości mobilnej, publikują porady poświęcone walce z cyberprzestępczością.

W kanałach komunikacyjnych na Facebooku codziennie pojawia się kilkadziesiąt ciekawych postów o tematyce poradniczej, informacyjnej, ekonomicznej i informatycznej, które Banki Spółdzielcze SGB dedykują swoim klientom.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank BPS aktywnie włączyły się w realizację programu Tarczy antykryzysowej. W tym celu przygotowały dla swoich Klientów propozycje rozwiązań mających na celu  odroczenie spłat rat kredytów dla klientów, których sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

Możliwość odroczenia rat kredytów dla firm i konsumentów

Rozwiązania te są zgodne z rekomendacjami przygotowywanymi w tym zakresie przez Związek Banków Polskich. W ten sposób Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS wspierają klientów indywidulanych oraz przedsiębiorców.

W najbliższym czasie Banki Spółdzielcze będą też uczestniczyć w realizacji programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – projekcie pomocowym w ramach Tarczy antykryzysowej, skierowanym do polskich przedsiębiorstw.

Klienci Banków Spółdzielczych z Grupy BPS i Banku BPS korzystają też z wprowadzonej przez organizacje kartowe Mastercard i Visa możliwości dokonywania transakcji zbliżeniowych przy zakupach do wartości 100 zł bez podawania numeru PIN. Ma to na celu ograniczenie kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności kartowych.

Informacje o możliwych formach pomocy ze strony BPS i państwa

Grupa BPS wyszła naprzeciw oczekiwaniom Klientów, których sytuacja finansowa jest trudna w związku z epidemią, także poprzez uruchomienie serwisu internetowego dedykowanego działaniom pomocowych.

Serwis dostępny jest pod adresem: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow. W jednym miejscu Klienci znajdą materiały informacyjne dotyczące wsparcia oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz przez instytucje państwowe.

Ponadto, na stronie dostępne są linki do stron zawierających istotne informacje o programach pomocowych, wnioski oraz informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej. Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Utrzymanie dostępności placówek bankowych

Bardzo ważnym aspektem działalności Banków Spółdzielczych z Grupy BPS w okresie pandemii jest dostępność placówek bankowych i zaangażowanie Pracowników.

To Bankom Spółdzielczym z Grupy BPS i ich Pracownikom przypadła rola szczególna w tym trudnym czasie. Ograniczenia wprowadzone w funkcjonowanie urzędów i instytucji spowodowały, że mieszkańcy lokalnych społeczności, w celu realizacji swoich zobowiązań, zostali przekierowani do Banków Spółdzielczych. To właśnie Pracownicy Banków Spółdzielczych z Grupy BPS zapewniają lokalnym mieszkańcom dostęp do środków, rozliczeń i płatności.

Co bardzo ważne, w tym trudnym czasie ponad 80 proc. placówek Banków Spółdzielczych z Grupy BPS (a w ramach Grupy jest ich ponad 2300) jest dostępna i obsługuje swoich Klientów. Obsługa ta odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniami władz państwa oraz zaleceniami służb sanitarnych.

Edukacja i promocja bankowości internetowej

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS edukują klientów poprzez materiały informacyjne, posty w mediach społecznościowych oraz komunikaty na swoich stronach internetowych – zachęcają  do ograniczania wizyt w oddziałach banku i korzystania z bankowości internetowej, bankomatów i wpłatomatów, kart płatniczych i kredytowych.

Wskazują na korzystanie z bezpiecznych kanałów komunikacji jak telefon czy mail. Celem tych działań jest dbałość o zdrowie zarówno Klientów, jak i Pracowników Banków Spółdzielczych. 

Udostępnij artykuł: