ZUS: kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Finanse osobiste / Rynek pracy

Ponad 235 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 9 marca.

dziecko rodzice opieka
Fot. stock.adobe.com/Konstantin Yuganov

Ponad 235 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 9 marca.

#ZUS: Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego #TarczaAntykryzysowa #DodatkowyZasiłekOpiekuńczy @zus_pl

Zgodnie z przyjętą w marcu 2020 r. rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego.

Okres te został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej.

Kto jeszcze może składać wniosek?

Prawo do dodatkowego  zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >>>

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

‒ do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

‒ do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,‒ które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa  placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Wnioski można składać przez Internet

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca ‒ swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Komu nie przysługuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom ‒ jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Udostępnij artykuł: