ZUS: mija ważny termin ws. złożenia deklaracji rozliczeniowych

Firma

Sobota, 31 października 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym przedsiębiorcy muszą przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe, jeżeli chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w ramach Tarczy 5.0 ‒ przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kartka z napisem ZUS na kalendarzu
Fot. stock.adobe.com/milushka

Sobota, 31 października 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym przedsiębiorcy muszą przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe, jeżeli chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w ramach Tarczy 5.0 ‒ przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień.

Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

Warunki zwolnienia ze składek

Przepisy przewidują tutaj kilka warunków. To m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 roku. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z przeważającej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy  2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.). Co ważne wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada.

Złożenie dokumentów rozliczeniowych na czas jest bardzo ważne, ponieważ spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące należy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do końca października.

‒ Niestety zauważyliśmy, że przedsiębiorcy i firmy zapominają o terminowym przekazaniu informacji. Złożenie dokumentów rozliczeniowych na czas jest bardzo ważne, ponieważ spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia. Takie są wymogi ustawowe ‒ powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo lub niewielkie firmy mogą przekazywać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem aplikacji e-płatnik dostępnym na PUE ZUS.

Można wystąpić też o świadczenie postojowe

W ramach tarczy 5.0 prowadzący firmy mogą wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania pieniędzy (2 080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020.

ZUS zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze świadczenia postojowego muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19.

Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakład wskazał, że nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność gospodarczą, którzy wcześniej otrzymali postojowe.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, i konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy o prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z przeważającej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Udostępnij artykuł: