ZUS przejmuje obsługę 500 plus: rząd przyjął projekt ustawy

Gospodarka

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładający powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczenia Rodzina 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

List z ZUS i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/AWDnet Studio

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładający powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczenia Rodzina 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu 'Rodzina 500+'. […] Główną zmianą będzie powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi. Ponadto zakłada się wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków oraz wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej" - czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania proponowane w projekcie

  • Powierzono obsługę programu "Rodzina 500+" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
  • Zmieniono formę składania wniosku - możliwość składania wniosku jedynie przez internet.
  • Zmieniono sposób wypłaty świadczenia wychowawczego - możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej.
  • Wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

Czytaj także: Banki w świadczeniu Dobry Start 300+ i 500+, o czym warto wiedzieć?

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.  

W 2019 r. 65,8% wniosków złożono przez Internet, a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. - 84%. Ponad 98% świadczeniobiorców otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy.

Na świadczenie Rodzina+ zostało przekazanych już ponad 157 mld zł, ze świadczeń korzysta blisko 6,5 mln dzieci, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: