ZUS rozpoczął waloryzację emerytur i rent

Mój plan emerytalny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia wzrosną o ponad 4 proc. Minimalna emerytura jest teraz wyższa o 50,88 zł.

Emeryci i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/guy2men

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia wzrosną o ponad 4 proc. Minimalna emerytura jest teraz wyższa o 50,88 zł.

Niemal milion emerytów i rencistów już otrzymało zwaloryzowane świadczenie. Chodzi o osoby, których termin płatności świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca.

Na czym polega waloryzacja procentowa?

‒ Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czytaj także: Bezpieczny e-senior ‒ jak na co dzień korzystać z udogodnień cyfryzacji

Przykład: Jeśli w lutym 2021 roku emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrosła do 2084,80 zł brutto (bo: 2000 zł x 104,24 proc. = 2084,80 zł).

‒ Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia– dodaje szefowa ZUS.

Jakie świadczenia rosną?

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Czytaj także: Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku: od 1 marca świadczenia wzrosną o 4,24 proc.

Minimalna emerytura w górę

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

Czytaj także: Na pożegnanie OFE

Udostępnij artykuł: