ZUS: upływa ważny termin dla studentów, spóźnienie oznacza brak wypłaty

Finanse osobiste

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc, przypomina ZUS.

student trzymajacy kalkulator, wyświetlający zero
Fot. stock.adobe.com / deagreez

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc, przypomina ZUS.

Takiego zaświadczenia nie muszą przedkładać ci studenci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wskazany całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej (np. 5 lat).

Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są one wydawane na rok albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu

Pozostali muszą pamiętać o tym, by taki dokument złożyć w odpowiednim  terminie, aby nie przepadła im wypłata renty rodzinnej za dany miesiąc.

Czytaj także: ZUS od Nowego Roku będzie gotowy do obsługi Programu Rodzina 500 plus

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są one wydawane na rok albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie) ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy student faktycznie studiuje.

Jeśli jednak (student) spóźni się i dostarczy dokumenty później, czyli w listopadzie, to wypłata renty za październik przepadnie

Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Czytaj także: Od stycznia 2022 roku wiele zmian w zasiłkach wypłacanych przez ZUS

Najkorzystniej złożyć do końca października

Na złożenie dokumentów studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, czyli w listopadzie, to wypłata renty za październik przepadnie.

Gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, to (...) należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.

Czytaj także: Dobry Start: 90% uprawnionych złożyło wnioski, ZUS wypłacił ponad 1,1 mld złotych

Udostępnij artykuł: