Związek Banków Polskich: 25 lat Samorządu Bankowego w Polsce

BANK 2016/01

24 stycznia 2016 r. mija 25 lat od powołania Związku Banków Polskich.

24 stycznia 2016 r. mija 25 lat od powołania Związku Banków Polskich.

Paweł Minkina

Realizację tej inicjatywy środowiska bankowego poprzedził okres intensywnych prac koncepcyjnouzgodnieniowych, który rozpoczął się niebawem po zapoczątkowaniu przebudowy ustrojowogospodarczej kraju.

W styczniu odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Związku Banków Polskich, które uchwaliło Statut, pod którym podpisy złożyli przedstawiciele 102 banków o różnych formach własności. Zgromadzenie wyłoniło również władze Związku: Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W historii Związku Banków Polskich, jak w zwierciadle, odbijają się dzieje transformacji polskiej bankowości i gospodarki. Nie było bowiem wydarzenia ważnego dla naszego rodzimego systemu finansowego, w którym Związek nie brałby udziału. Początki działalności Związku przypadły na okres dynamicznych zmian systemowych modelu ekonomicznego oraz bankowości. Konieczne były liczne przedsięwzięcia i inicjatywy tworzące zarówno prawne, jak i organizacyjne ramy rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej. Przed Związkiem stanęły więc strategiczne zadania wsparcia banków w rozwoju ich działalności i finansowaniu gospodarki, a także udział w pracach legislacyjnych nad nowymi regulacjami. Związek już w początkowym okresie swojej działalności powołał: Sąd Polubowny, Komisję Etyki Bankowej oraz instytucję Arbitra Bankowego. W 2016 r. najważniejsze kongresy i konferencje ZBP będą się odbywały z nawiązaniem do obchodów 25-lecia powołania samorządu bankowego. Zostaną one zainaugurowane debatą w ramach Klubu Polska 2025+ na temat "Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, co przed nami?".

Krzysztof Pietraszkiewicz
prezes Związku Banków Polskich

Odwaga, wyobraźnia, odpowiedzialność, wszystko po trosze sprawiło, że dziś jesteśmy, jako sektor, powodem do dumy nie tylko dla szerokiej rzeszy bankowców, którzy przez 25 lat z mozołem wznosili gmach nowej polskiej bankowości, ale również dla milionów rodaków, którzy powierzyli nam swoje oszczędności, często stanowiące dorobek całych pokoleń. Skromne kapitały podatników oraz niewielkie oszczędności stanowiły fundament odradzającej się polskiej bankowości. W obliczu zawirowań na europejskim i światowych rynkach finansowych potrafiliśmy nie tylko utrzymać stabilność banków, ale zapewnić satysfakcjonujące owoce inwestorom, którzy obok niezbędnego potencjału kapitałowego wnieśli do polskiego sektora bankowego know-how, kulturę organizacji i standardy właściwe dla zaawansowanych instrumentów nowoczesnej inżynierii finansowej. To jednak polscy bankowcy, a zwłaszcza kadra menedżerska decydują o efektach, których wyrazem są dobra jakość portfela kredytowego, bezpieczne depozyty oraz przejrzyste rozliczenia oferowane przez polskie banki

 

Udostpnij artyku: