Związek Banków Polskich nagrodzony

Bankowość / Finanse i gospodarka

25 listopada w Wilnie, podczas europejskiego zjazdu SME (SME Assembly 2013), organizowanego w ramach prezydencji litewskiej w UE, Komisja Europejska uroczyście  wręczyła Finalistom Narodowym Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013 certyfikaty zwycięstwa na poziomie krajowym.

Związek Banków Polskich został doceniony za działania na rzecz poprawy otoczenia biznesu w postaci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)- instrumenty finansowe dla MŚP. Gratulacje podpisał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Antonim Tajani.

131128.cert.01.550x131128.cert.02.350x

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP został powołany przez Radę Ministrów w 2007r. jako oficjalna jednostka ds. CIP dla polskiego rynku finansowego. Misją KPK jest inspirowanie i szkolenie rynku finansowego dla aktywnego uczestnictwa w CIP. KPK przy ZBP prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną i doradczą. Działalność KPK dla poszczególnych podprogramów CIP nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki a koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługiwany przez KPK komponent CIP pn. „Instrumenty finansowe dla MSP”, stanowi największą i najtrudniejszą część Programu CIP. Adresowany jest bowiem do zróżnicowanego rynku instytucji  finansowych (banków, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, funduszy vc, oraz do funduszy współpracujących ściśle z sieciami aniołów biznesu) i wymaga opracowania instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w perspektywie  średnio i długoterminowej. Głównym celem KPK jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do finansowania. KPK CIP współpracuje także ze wszystkimi organizacjami rynku finansowego, ujętego w CIP.

Źródło: www.zbp.pl

Udostępnij artykuł: