Związek Banków Polskich ogłosił edycję Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2020”

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

W czasach COVID-19, gdy szczególnego charakteru nabiera praca zdalna z wykorzystaniem najnowszej technologii, warto spojrzeć i wskazywać na rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania banków spółdzielczych i całego sektora bankowości spółdzielczej oraz zapewniają sprawna obsługę i oferowanie usług klientom banków spółdzielczych.

W czasach COVID-19, gdy szczególnego charakteru nabiera praca zdalna z wykorzystaniem najnowszej technologii, warto spojrzeć i wskazywać na rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania banków spółdzielczych i całego sektora bankowości spółdzielczej oraz zapewniają sprawna obsługę i oferowanie usług klientom banków spółdzielczych.

Pragnąc wskazywać takie rozwiązania z obszaru technologii Związek Banków Polskich ogłosił I. edycję Konkursu Spółdzielcza Technologia Roku 2020 dla banków spółdzielczych, grup bankowych oraz firm IT, o którym poinformował na Konwencie na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej  w dniu 4 lutego 2021 roku.

Celem konkursu jest: 

- promowanie rozwiązań w obszarze technologii, które są wykorzystywane w bankach spółdzielczych,

- unowocześnianie potencjału sektora bankowości spółdzielczej w dobie wyzwań technologicznych,

- promowania unikalnych rozwiązań, które mogą być wykorzystywane przez banki spółdzielcze w ramach dostępnych technologii i rozwiązań opracowanych przez Firmy IT.

- podnoszenia kompetencji pracowników sektora bankowości spółdzielczej w obszarach wykorzystywanych technologii

W związku z powyższym banki spółdzielcze, banki zrzeszające systemy ochrony i Firmy IT mogą wskazywać na rozwiązania technologiczne, które zostały wdrożone w roku 2020 na rzecz sektora bankowości spółdzielczej.

Zgłoszenia winny być składane na adres wskazany w „Formularzu zgłoszeniowym” w terminie do 10 marca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy Konkurs Spółdzielcza Technologia Roku 2020 do pobrania: tutaj

W sprawie pytań ‒ kontakt p. Piotr Matwiej, doradca zarządu ZBP – piotr.matwiej@zbp.pl

Udostępnij artykuł: