Związek Banków Polskich reprezentując banki służy klientom

BANK 2016/12

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca instytucje finansowe w Polsce. Członkostwo w nim jest dobrowolne, zrzeszać mogą się banki funkcjonujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa.

Obecnie do Związku Banków Polskich należy łącznie 101 banków: komercyjnych, oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych i zrzeszających. Suma aktywów członków izby obejmuje niemal cały sektor bankowy w Polsce.

ZBP powstał w styczniu 1991 r. na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r. Jego misją jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”.

Od chwili powołania, główny cel Związku Banków Polskich pozostaje niezmienny. Jest nim dbanie o budowę potencjału polskiego sektora bankowego, służącego rozwojowi polskiej gospodarki, klientom indywidualnym, firmom ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: