Związek Banków Polskich w konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy

Gospodarka / Wydarzenia

Trwają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jedną z instytucji reprezentujących stronę gospodarczą w części wysłuchań jest Związek Banków Polskich.

Trwają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jedną z instytucji reprezentujących stronę gospodarczą w części wysłuchań jest Związek Banków Polskich.

Trwają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przy współpracy  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)  jest realizowany  cykl publicznych wysłuchań. Jego pomysłodawcą i patronem jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa.

W wysłuchaniach tych biorą  udział  m. in. przedstawiciele strony rządowej w roli projektodawcy KPO,  ze strony samorządowej związki zawodowe i organizacje pracodawców oraz ze strony gospodarczej izby gospodarcze i handlowe, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy społeczni, jak również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Jedną z instytucji reprezentujących stronę gospodarczą w części wysłuchań jest Związek Banków Polskich, który zrzesza podmioty z sektora bankowego.

Czytaj także: ZBP w konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy o transformacji cyfrowej

Na horyzoncie problem z restrukturyzacją tysięcy firm

Pierwsze wysłuchanie dotyczące Odporności i konkurencyjności gospodarki odbyło się 22.03 br., w którym obok przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Konfederacji Lewiatan głos zabrał Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Zwrócił on uwagę na fakt, że obok Krajowego Planu Odbudowy istnieje Strategia Spójności Unii Europejskiej oraz strategia Zielonego Ładu. Jego zdaniem KPO musi uwzględniać zadania i środki z obu tych wielkich programów unijnych.

Prezes ZBP zauważył, że kilkaset tysięcy polskich firm, różnej wielkości i z różnych branż będzie musiało w najbliższych latach przejść restrukturyzację.

Będzie to konieczne z powodu  m.in. skutków pandemii Covid-19 i wywołanego przez nią kryzysu, a także będzie to wynik zmian technologicznych zachodzących na rynkach światowych, szczególnie w Azji i w Ameryce.

W jego opinii należy brać pod uwagę wpływ tych przemian na polskie przedsiębiorstwa. Krzysztof Pietraszkiewicz stwierdził:

„Należy zbadać, w których obszarach mamy szczególne braki do nadrobienia. Na pewno dotyczy to automatyzacji i robotyzacji gdzie Polska ma ogromne zaniedbania.”

KPO: wysłuchanie dotyczące odporności i konkurencyjności gospodarki

Potrzebny bank na złe długi i podniesienie kompetencji cyfrowych

Zauważył, że poprawy wymagają także o nasze kompetencje cyfrowe. Dotyczy to pracowników, uczniów i studentów.

Potrzebujemy w kolejnych latach ogromnych zasobów ludzkich ze znacznie większymi cyfrowymi kompetencjami

Jego zdaniem nie da się skutecznie przeprowadzić restrukturyzacji i modernizacji wielu firm bez wyraźnego, mocnego nastawienia na poprawę edukacji na wszystkich uczelniach, bez zmiany profilu kształcenia w szkołach średnich.

„Potrzebujemy w kolejnych latach ogromnych zasobów ludzkich ze znacznie większymi cyfrowymi kompetencjami” mówił prezes ZBP.

Nawiązując do potrzeby restrukturyzacji setek tysięcy polskich  firm stwierdził, że sektor  bankowy w Polsce ma w tej chwili dwukrotnie większy portfel kredytów zagrożonych niż poprzednio. Wyraził obawę, że nieregulowanych kredytów wkrótce będzie znacznie więcej.

Należy utworzyć specjalny podmiot zarządzający nieregulowanymi długami

„Aby dać możliwość zaangażowania prywatnych wolnych środków obywateli, które są zdeponowane w bankach należy odsączyć, tak jak to zrobiły inne kraje UE, część kredytów nieregularnych jeszcze jako konsekwencja wydarzeń covidowych i przedcovidowych, i utworzyć specjalny podmiot zarządzający nieregulowanymi  długami”

Taki podmiot nosi nazwę: bad bank lub Asset Management Company (AMC).

W opinii prezesa ZBP to pozwalałoby wykorzystać prywatne zasoby obywateli i firm do tego aby dalej skutecznie współfinansować polskie przedsiębiorstwa.

Krzysztof Pietraszkiewicz zauważył, że istnieją w Polsce rozwiązania, które wystarczy tylko wzmocnić i umiejętnie z nich korzystać. Według niego takim rozwiązaniem jest system do monitorowania cen stanu nieruchomości, który może zarówno służyć gminom jak i przedsiębiorstwom.

We wtorek, 23.03 br. odbędzie się kolejne wysłuchanie dotyczące modułu KPO Transformacja cyfrowa, w którym ZBP również będzie reprezentował stronę gospodarczą.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: