Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

BANK 2016/07-08

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP.

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP.

V Kongres Prawa Bankowego i Informacji

Nie inaczej było w trakcie V Kongresu Prawa Bankowego i Informacji 2016, Horyzontów Bankowości 2016 oraz XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Odbył się w stołecznym Klubie Bankowca 7 czerwca br. To jedno z najważniejszych dorocznych spotkań osób odpowiedzialnych za nadzorowanie polityki prawnej w polskich bankach, tworzenie jej oraz dostrzeganie i uzupełnianie istniejących luk w obecnym systemie prawnym.

W tegorocznym kongresie uczestniczyło około 130 osób, wśród nich prezesi zarządów, dyrektorzy departamentów prawnych, radcowie prawni, dyrektorzy departamentów compliance i departamentów windykacji, przedstawiciele kancelarii prawnych. Czerwcowy kongres był zatem dobrą okazją do wyróżnienia osób, które w minionych 25 latach najbardziej przysłużyły się dla rozwoju krajowej bankowości. Znaleźli się wśród nich wybitni praktycy i profesorowie nauk prawnych:

Marcin Dietrich – dyrektor Departamentu Prawnego w Raiffeisen Polbanku S.A., członek prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich

Krzysztof Korzeniewski – dyrektor Pionu Prawnego w Banku Handlowym w Warszawie S.A., członek prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich.

 

Elżbieta Krakowiak – dyrektor wykonawczy w Banku Pekao S.A., zastępca przewodniczącej Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich.

Monika Kruk-Nieznańska – dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance w Deutsche Banku Polska S.A., członek prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich

Beata Kukawka – dyrektor Obszaru Prawnego w Banku Zachodnim WBK S.A., przewodnicząca Rady Prawa Bankowego oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Agnieszka Marzec – dyrektor Biura Prawnego i Monitoringu Zgodności w Biurze Informacji Kredytowej S.A.

Grzegorz Marzec – dyrektor Departamentu Prawnego w Banku Millenium S.A., członek prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich

Michał Romanowski – prof. dr hab. w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Jarosław Wolak – dyrektor Departamentu Prawnego w mBanku S.A., członek prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich.

Horyzonty Bankowości 2016

To jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. Do podwarszawskiego hotelu Double- Tree by Hilton licznie przybyli przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej, politycy, prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy banków, specjaliści i eksperci rynku finansowego i IT. Podczas Horyzontów Bankowości odznaki honorowe ZBP otrzymali:

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

BANK 2016/05

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Nie inaczej było w trakcie Walnego Zgromadzenia ZBP, Kongresu Forum Technologii Bankowych oraz plenarnego posiedzenia Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Medalami Kopernika wyróżniono 50 przedstawicieli banków, a odznakami honorowymi ZBP 8 osób.

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Nie inaczej było w trakcie Walnego Zgromadzenia ZBP, Kongresu Forum Technologii Bankowych oraz plenarnego posiedzenia Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Medalami Kopernika wyróżniono 50 przedstawicieli banków, a odznakami honorowymi ZBP 8 osób.

Medal Mikołaja Kopernika

 

Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich to honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i wspierania polskiej bankowości. Zarząd ZBP przyznaje go osobom, które wyróżniły się w budowie potencjału krajowej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.

Medal jest więc formą uhonorowania tych, którzy poprzez swoją aktywność w zakresie rozwoju gospodarki krajowej wpływają na umacnianie sektora bankowego. Wyróżnia się zwłaszcza osoby z innowacyjnym podejściem do rozwoju usług finansowych, wspierające działania i przedsięwzięcia związane z wdrażaniem nowych technologii bankowych, promocji gospodarki i usług finansowych w kraju i za granicą, a także zaangażowane w edukację ekonomiczną.

W centralnej części awersu medalu znajduje się portret Mikołaja Kopernika – autora traktatu „Monete cudende ratio” – „Rozprawa o urządzeniu monety” z 1526 r. Fragment tego dokumentu został także odwzorowany na rewersie.

XXIX Walne Zgromadzenie ZBP

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą ZBP – wytycza kierunki jego działalności i rozwoju, uchwala programy działalności ZBP i jego organów. 20 kwietnia br., w przeddzień XXIX Walnego Zgromadzenia, Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich otrzymali:

Jacek Bartkiewicz – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. W przeszłości także członek zarządu i wiceprzewodniczący Rady Związku Banków Polskich oraz członek Komisji Etyki Bankowej. W latach 2001-2002 wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, 2002-2013 prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., 2004-2006 prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Jan Krzysztof Bielecki – od stycznia do grudnia 1991 r. prezes Rady Ministrów, dyrektor i przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, w latach 2003-2010 prezes zarządu Banku Pekao S.A., w 2010 r. powołany na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprezes i członek zarządu Związku Banków Polskich.

Andrzej Bierć – prof. dr hab., kierownik Zakładu Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego oraz przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, prezes Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich

Janusz Czarzasty – w latach 2011-2013 prezes Izby Domów Maklerskich, wiceprezes i członek zarządu Pekao S.A. oraz przez dwie kadencje członek zarządu Związku Banków Polskich.

Janusz Dedo – w latach 2007-2015 prezes zarządu HSBC Banku Polska S.A., wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., członek zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Powszechnego Banku Kredytowego S.A. i Vereinsbank Polska, członek zarządu i rady Związku Banków Polskich.

Janina Firlicińska – wieloletnia prezes zarządu Cuprum-Banku S.A., zastępca przewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Sekcji Banków Średnich przy Związku Banków Polskich

Witold Koziński – prof. dr hab., w latach 1992-1998 i 2008-2014 wiceprezes zarządu Narodowego Banku Polskiego, członek Komisji Papierów Wartościowych, od 1991 do 1992 r. prezes zarządu Powszechnego Banku Handlowego Gecobank S.A. oraz w latach 2002-2003 prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kazimierz Małecki – prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., wiceprezes zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego oraz Powszechnego Banku Kredytowego, od 2002 do 2006 r. kurator, a następnie wiceprezes zarządu PKO BP, w latach 90. ub. wieku urzędnik państwowy, minister w administracji rządowej i prezydenckiej.

Andrzej Podsiadło – w latach 2002-2006 prezes zarządu PKO BP, 1992-1994 prezes zarządu Powszechnego Banku Handlowego Gecobank S.A., 1995-2002 prezes zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A., 1989-1992 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Wieloletni prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, wiceprezes oraz członek zarządu Związku Banków Polskich, członek Komisji Etyki Bankowej.

Władysław Gołębiewski – prezes zarządu, a obecnie członek Rady Nadzorczej Raiffeisen Banku S.A, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, wiceprzewodniczący grupy negocjującej restrukturyzację polskiego zadłużenia z Klubem Paryskim, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Wojciech Kwaśniak – od 2011 r. zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w latach 2000-2007 Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego

Elżbieta Mączyńska – prof. dr hab., od 2008 r. kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: