Związek Powiatów Polskich opublikował „Dekalog powiatowy”

Samorząd

Wczoraj przedstawiciele Związku Powiatów Polskich na swojej stronie internetowej opublikowali dokument pod tytułem "Dekalog powiatowy" oraz list przewodni do niego. Ponad to zwrócili się bezpośrednio do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z prośbą o analizę i podjęcie stosownych działań.

Wczoraj przedstawiciele Związku Powiatów Polskich na swojej stronie internetowej opublikowali dokument pod tytułem "Dekalog powiatowy" oraz list przewodni do niego. Ponad to zwrócili się bezpośrednio do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z prośbą o analizę i podjęcie stosownych działań.

W liście przewodnim czytamy: "Zarząd Związku Powiatów Polskich, podczas toczącej się aktualnie kampanii wyborczej, postanowił zabrać głos w sprawie najważniejszych dla samorządów powiatowych problemów do rozwiązania w nowej kadencji parlamentu. W ten sposób określono dziesięć najważniejszych z punktu widzenia wspólnot powiatowych zagadnień. Nie mają one żadnych barw, tylko są racjonalnie uzasadnionymi sprawami, bez których rozwiązania przez przyszły parlament nie ma co liczyć na sprawne funkcjonowanie samorządu powiatowego."

"Dekalog powiatowy" jest, jak stanowi jego podtytuł, "zestawieniem najważniejszych działań oczekiwanych przez samorząd powiatowy w Polsce", a są to:

  1. Kompleksowa reforma systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, obejmująca w szczególności przyznanie władztwa podatkowego powiatom i województwom.
  2. Usunięcie z systemu prawa przepisów regulujących szczegółowo sposób wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiaty.
  3. Stworzenie instytucjonalnych form współdziałania między powiatem, a gminami wchodzącymi w jego skład.
  4. Wprowadzenie monokratycznego organu wykonawczego w powiatach.
  5. Ustalenie standardów realizacji zadań zleconych, ich rzetelna wycena i zapewnienie dochodów pokrywających rzeczywiste koszty realizacji zadań zleconych.
  6. Zwiększenie bazy majątkowej powiatów.
  7. Konieczne zmiany w systemie ochrony zdrowia.
  8. Zmiany w dystrybuowaniu Funduszu Pracy.
  9. Poszerzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez powiaty.
  10. Gruntowne zmiany w Karcie Nauczyciela.

Każdy z punktów został szczegółowo rozwinięty. Przedstawiciele ZPP apelują o rozpowszechnianie dokumentu, który powinien dotrzeć do każdego powiatu, komitetu wyborczego, kandydata. Apelują również o podjęcie dyskusji na ten temat. Całość dokumentu znajduje się na stronie www.zpp.pl.

Źrodło: www.zpp.pl

Udostępnij artykuł: