Zwolnienia grupowe w Banku Pocztowym: pracę straci ponad 200 osób

Z rynku

Bank Pocztowy zawarł z organizacjami związkowymi porozumienie, określające zasady zwolnień grupowych. Zgodnie z jego zapisami, restrukturyzacja zatrudnienia obejmie maksymalnie 204 osoby, podał bank. Wcześniej Pocztowy zapowiadał, że redukcja może objąć do 235 osób.

Placówka Banku Pocztowego
Fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy zawarł z organizacjami związkowymi porozumienie, określające zasady zwolnień grupowych. Zgodnie z jego zapisami, restrukturyzacja zatrudnienia obejmie maksymalnie 204 osoby, podał bank. Wcześniej Pocztowy zapowiadał, że redukcja może objąć do 235 osób.

"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników do zwolnienia, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres pomocy zwalnianym pracownikom. Zgodnie z jego zapisami restrukturyzacja zatrudnienia obejmie maksymalnie 204 osoby. Zostaną one objęte świadczeniami przewidzianymi prawem pracy oraz dedykowanym programem outplacementowym. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od maja do 30 września 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bank Pocztowy planuje zwolnienia grupowe >>>

Bank Pocztowy zawiąże rezerwę restrukturyzacyjną na ok. 2,2 mln zł

Bank Pocztowy zapowiedział, że zawiąże na poczet kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia rezerwę restrukturyzacyjną w szacowanej wysokości ok. 2,2 mln zł, która obciąży wynik finansowy w II kwartale br.

Czytaj także: Bank Pocztowy zostaje przy systemie pracy hybrydowej i rezygnuje z części powierzchni biurowych >>>

Optymalizacja zatrudnienia to jedno z działań z obszaru rentowności realizowanych w ramach wdrażania planu naprawy, mającego zapewnić powrót do trwałej rentowności i wspierać realizację strategii banku w jej horyzoncie do 2024 r.

- podsumowano.

W połowie kwietnia br. Bank Pocztowy poinformował, że - w ramach wdrażania planu naprawy - zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe od maja 2021 roku do 30 września br., które obejmą nie więcej niż 235 osób.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: