Zwolnienia grupowe w Santander Bank Polska. Pracę straci do 1400 pracowników

Z rynku

Santander Bank Polska rozpoczął proces konsultacji z organizacjami związkowymi dotyczących zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych i planuje do końca stycznia uzgodnić z nimi terminy, zakres, warunki, kryteria doboru oraz ostateczną liczbę pracowników objętych procesem

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Santander Bank Polska rozpoczął proces konsultacji z organizacjami związkowymi dotyczących zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych i planuje do końca stycznia uzgodnić z nimi terminy, zakres, warunki, kryteria doboru oraz ostateczną liczbę pracowników objętych procesem

Zarząd @SantanderBankPL podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych #SantanderBankPolska

"Zatrudnienie ma się zmniejszyć o maksymalnie 1 400 osób do końca tego roku, a proces ma objąć cały bank - połączone funkcje centralne, jak i sieć placówek. Bank rozpoczął konsultacje ze związkami zawodowymi, które potrwają do końca stycznia br. Przedmiotem uzgodnień ze stroną społeczną będą terminy, zakres, warunki, kryteria doboru oraz ostateczna liczba pracowników objętych procesem. Po zakończeniu konsultacje, które w świetle prawa w trakcie ich prowadzenia objęte są klauzulą poufności, bank przekaże informacje o tych ustaleniach" - czytamy w komentarzu banku.

Potrzeba przeorganizowania modelu biznesowego

Bank zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień, mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów, które są już realizowane przy użyciu nowych technologii, wyjaśniono także.

"Jako instytucja prowadząca odpowiedzialny biznes dołożymy wszelkich starań, aby program zwolnień grupowych odbywał się według najlepszych praktyk i z poszanowaniem wszystkich zasad. Osobom, które nie odnajdą miejsca w transformującej się organizacji, zapewnimy odpowiednie i transparentne warunki odejścia. Dodatkowo przygotowujemy program wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy" - czytamy dalej.Santander Bank Polska podał wcześniej, że jego zarząd podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych w banku na dzień 31 grudnia 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r.

Rezerwa związana z restrukturyzacją zatrudnienia obciąży wynik banku

Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która w całości obciąży wynik banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych banku, podano również.Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. 

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: