Handlujący kryptowalutami nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych

Firma

Minister finansów planuje zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników dokonujących transakcji w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Fot. Pixabay.com

Minister finansów planuje zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników dokonujących transakcji w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Minister finansów planuje zaniechanie poboru #PCC od podatników dokonujących transakcji w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej #kryptowaluty #podatki @MF_GOV_PL

Zaniechanie poboru podatku od czynnoœści cywilnoprawnych będzie miało charakter rozwiązania tymczasowego, gdyż znajdzie zastosowanie do umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej od dnia wejœścia w życie rozporządzenia z 14 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Ryzyko wiążące się z tym rozwiązaniem jest takie, że zaniechanie poboru PCC nie rozwiąże wszystkich problemów rynku wirtualnych walut. Szansą natomiast to, że do czasu wskazanego w rozporządzeniu, pozwoli na głębsze poznanie specyfiki rynku i wypracowanie spójnych i bardziej kompleksowych rozwiązań, które z całą pewnoœcią są potrzebne.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy

Uwzględniając specyfikę tego rynku, 1-procentowa podstawa opodatkowania stanowi zasadniczą różnicę dla osób dokonujących transakcji. Możliwa jest sytuacja, w której wysokoœć podatku od czynnośœci cywilnoprawnych przewyższa zainwestowane œśrodki, co z całą pewnoœcią powoduje zniechęcenie inwestorów do handlu wirtualnymi walutami.

Kolejnym aspektem, budzącym ogromne emocje wœród inwestorów było biurokratyczne podejœście do rozliczania się z podatku. Zaznaczyć należy, że użytkownicy podejmujący się obrotu wirtualnych walut mogą wykonywać kilkanaśœcie, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset transakcji w ciągu jednego miesiąca. Nie mają oni też wpływu na to, czy składając ofertę na giełdzie, zrealizuje jš jedna osoba, czy np. zakupu oferty dokona wiele podmiotów. Od każdej transakcji z osobna byli oni zobligowani do wypełniania deklaracji PCC-3. Z powyższych informacji wynikałoby, że takich deklaracji w urzędach skarbowych powinna być bardzo duża liczba. Jak się jednak okazuje, rzeczywistoœść jest zupełnie inna. Jak podaje Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji planowanego rozporządzenia, od paŸździernika 2016 r. do lutego 2018 r. ustalono, że jedynie w stosunku do kilkudziesięciu transakcji podatnicy wykazali przedmiot transakcji jako odnoszący się do walut wirtualnych. Powoduje to bardzo nieznaczną skalę zjawiska wykazywania obrotu walutą wirtualną w deklaracjach PCC-3. Czytaj także: Kryptowaluty: nowe zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych nie dla wszystkich >>> Proponowane zmiany Ministerstwa Finansów w postaci zaniechania poboru podatku od czynnośœci cywilnoprawnych od sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej należy zatem ocenić pozytywnie.Po pierwsze, podatek PCC od handlu wirtualną walutą był wykazany zaledwie w kilkudziesięciu deklaracjach PCC-3, co oznacza bardzo nieznaczne wpływy do budżetu z tego tytułu. W konsekwencji nadchodzących zmian, zaniechanie poboru powyższego podatku nie wyrządzi żadnych negatywnych skutków podatkowych dla budżetu samorządowego.

Po drugie, pojawienie się handlu walutami wirtualnymi to zupełnie nowe zjawisko w obrocie gospodarczym zarówno Polski, jak i innych państw Unii Europejskiej, na które polskie prawo podatkowe nie było przygotowane. Tak jak na przykład czynnoœść nabycia akcji za pośœrednictwem domu maklerskiego korzysta ze zwolnienia z PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. c, co potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych (m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/1/436-85/10/MZ), tak czynność zakupu waluty wirtualnej z takiego zwolnienia do tej pory korzystać nie mogła, mimo że mechanizm obrotu akcjami i walutami wirtualnymi jest podobny.Ponadto, podatnicy PCC, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy, zobowiązani są do  samoobliczania podatku oraz do złożenia deklaracji i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. System ten okazał się bardzo nieefektywny, co pokazała liczba zaledwie kilkudziesięciu złożonych deklaracji PCC-3, w której wykazano czynnoœść obrotu walutami wirtualnymi.

Podatek PIT

Należy zaznaczyć, że z tytułu uzyskanego dochodu z obrotu wirtualnymi walutami pobierany jest podatek PIT jako różnica między osiągniętym przychodem, a kosztami jego uzyskania. Jeżeli w roku podatkowym podatnik jednorazowo dokona sprzedaży wirtualnych walut - zapłaci podatek od dochodu uzyskanego z tej jednej transakcji. Jeżeli podatnik wielokrotnie dokonywał ww. transakcji w roku podatkowym, przychód z ich odpłatnego zbycia uzyskany w roku podatkowym stanowi sumę przychodów z poszczególnych transakcji.Stawka tego podatku wynosi 19% i wydaję się być wystarczającym obciążeniem dla podatników dokonujących obrotu wirtualnymi walutami. Z tego też względu stosowanie 1% obciążenia PCC dla każdej transakcji z osobna, byłoby zbyt dużym fiskalnym obciążeniem dla podatników.

 Źródło: BCC

Udostępnij artykuł: