Zwrot podatku VAT przysługuje także gminom

Samorząd

Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić swoje działania w dwóch kategoriach - jako organy władzy publicznej lub jako przedsiębiorcy. Ma to ogromny wpływ na kwestie finansowe, a dokładniej na możliwość odliczenia podatku VAT.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić swoje działania w dwóch kategoriach - jako organy władzy publicznej lub jako przedsiębiorcy. Ma to ogromny wpływ na kwestie finansowe, a dokładniej na możliwość odliczenia podatku VAT.

Podatek VAT mogą odliczać przedsiębiorcy. Jeśli zatem gmina prowadzi działania w charakterze tegoż, ma takie samo prawo odliczyć podatek VAT.

Przykładowo, gdy gmina prowadzi działania polegające na organizowaniu życia publicznego, jak koncesja czy zajęcie pasa drogowego czy wydawanie tablic rejestracyjnych, podatku VAT odliczyć nie może. Jeśli jednak realizuje wodociągową inwestycję, która jest następnie dzierżawiona przez spółkę wodociągową, może podatek VAT odliczyć - podobnie jak przedsiębiorca.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: