Zwycięzcy Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Tylko u nas

Uroczystym zwieńczeniem pierwszego dnia obrad Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej było nagrodzenie laureatów Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2015 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015:

Uczestników uroczystej gali – przedstawicieli banków spółdzielczych i zrzeszających, Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków – powitał wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Andrzej Wolski. – Chciałbym Państwu pogratulować tego, że sektor bankowy, dzięki ciężkiej pracy znowu osiągnął dobre wyniki i kolejny rok może uznać za swój sukces – powiedział. Następnie oddał głos prezesowi ZBP, Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi.

150520.wolski.01.600x400

Fot. CPBiI / M. Stokłosa

Już 11 czerwca na Stadionie Narodowym!

hb.logo.300x100

Zarejestruj się na aleBank.pl/HB

– Myślę, że wielką wartością polskiej bankowości lokalnej jest umiejętne dostrzeganie dorobku tych osób, które dla stabilności i wzbogacenia zarówno oferty, jak również potencjału ekonomicznego wniosły bardzo wiele – powiedział do zgromadzonych prezes ZBP. W dalszej części wystąpienia nawiązał do licznego udziału bankowców z sektora spółdzielczego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych ZBP. – Co kilka miesięcy wręczamy ponad 150 certyfikatów ukończenia studiów czy programów treningowych przedstawicielom polskiej bankowości lokalnej. Chcę w tym momencie powiedzieć, że Państwo – jako szefowie rad nadzorczych czy zarządów banków – macie w swych placówkach ogromny potencjał – wiele tysięcy ludzi, którzy ukończyli różnego rodzaju kursy, zdali egzaminy. -Moim zdaniem to jest bardzo ważna część polskiego sektora bankowego i przyszłość polskich banków lokalnych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

150520.pietraszkiewicz.01.600x400

Fot. CPBiI / M. Stokłosa

Następnie głos zabrał redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” Grzegorz Krekora. Omówił skrótowo zasady wyłaniania zwycięzców rankingu. Na początku wszystkie działające w Polsce banki spółdzielcze – 359 z grupy BPS i 204 z SGB oraz niezależny Krakowski Bank Spółdzielczy – otrzymały ankiety wraz z prośbą o przesłanie danych bilansowych. Na ich podstawie wyłoniona została grupa 100 najlepszych banków w dwóch kategoriach: największe i najefektywniejsze.

– W kategorii pierwszej dokonaliśmy identycznej analizy, jak w poprzednich edycjach – czyli porównania wartości sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów i depozytów oraz wyniku finansowego. Miejsce zdobyte przez bank w każdej kategorii wyznacza też liczba uzyskanych punktów. Ich suma zdecydowała o klasyfikacji końcowej w kategorii największy bank. Im była niższa, tym wyższe miejsce w klasyfikacji zajmowała dana instytucja. Nieco inaczej ocenialiśmy banki w kategorii efektywności. Po analizie uwag zgłoszonych przez nie, ustalaliśmy efektywność w czterech grupach, w zależności od wielkości sumy bilansowej, ale nie porównywaliśmy wyników z poprzedniego roku, tylko policzyliśmy średnie wartości dla poszczególnych grup w poszczególnych podkategoriach, a następnie wyznaczone wskaźniki pozycji banków w roku 2014. Określaliśmy iloczyn miary dla danego banku i wartości średniej dla grupy. Suma wskaźników z trzech podkategorii stanowiła o końcowej klasyfikacji w kategorii najefektywniejsze banki – powiedział redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Oceny dokonywał organ niezależny. – Naszą klasyfikację nadzorował i sporządził zespół pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego, niezależnego eksperta do spraw ryzyka bankowego – powiedział Grzegorz Krekora. Zaznaczył jednocześnie, iż wyniki rankingu mogą być obarczone pewnym błędem – nie wszystkie banki odpowiedziały na nasze zaproszenie, bądź też nadesłały informacje niepełne.

– Wszyscy zastanawiamy się, czy sektor banków spółdzielczych sprosta wyzwaniom rynku, na który niemal codziennie wchodzą nowi, silni gracze. Wydaje się, że pojawiająca się na horyzoncie integracja banków zrzeszających jest szansą, a rosnące wskaźniki efektywności mogą stać się podstawą racjonalizacji działań sektora. Od 2004 r. aktywa banków spółdzielczych wzrastają dwukrotnie szybciej niż w całym systemie – trzeba jednak pamiętać, iż wzrost ten pozwolił spółdzielcom na osiągnięcie udziału, jaki ich banki miały w latach 90. Mamy zatem do czynienia, przynajmniej na razie, z odbudową tego, co straciliśmy wcześniej. Otwiera się dopiero perspektywa odbudowania rynku, który powinien być proporcjonalny do potencjału, jaki polska bankowość spółdzielcza posiada w Unii Europejskiej. Dzisiejszego wieczoru chcemy pokazać Polsce najlepsze z najlepszych banków spółdzielczych – stwierdził na zakończenie Grzegorz Krekora.

Zwycięzcą edycji 2015 Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” w kategorii Największe banki został Krakowski Bank Spółdzielczy.

W pierwszej szóstce największych banków spółdzielczych znalazły się także: Bank Spółdzielczy w Brodnicy (miejsce 2), Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej (3), Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (4), Bank Spółdzielczy we Wschowie (5) i Warszawski Bank Spółdzielczy (6).

Laureatami Krajowego Rankingu w kategorii Najefektywniejsze banki zostały:

● w grupie I. (powyżej 500 mln zł sumy bilansowej) – Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (miejsce 1), Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach (2), Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach (3);
● w grupie II. (od 200 do 500 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu (miejsce 1), Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu (2), Bank Spółdzielczy w Jarosławiu (3);
● w grupie III. (od 100 do poniżej 200 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Warce (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy (2), Bank Spółdzielczy w Dobrzycy (3);
● w grupie IV. (poniżej 100 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Chynowie (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Biszczy (2), Bank Spółdzielczy w Grębowie (3).

150520.laureaci.ftbs.01.600x400

Fot. CPBiI / M. Stokłosa

Przedstawicielom zwycięskich banków wręczali prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Paweł Masadyński – wiceprezes zarządu SGB-Banku, Dariusz Olkiewicz – wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości oraz red. Grzegorz Krekora.

Swoje wyróżnienia przedstawicielom banków spółdzielczych wręczyli też partnerzy gali. W imieniu Union Investment TFI S.A. uczyniła to Anna Żelazna – dyrektor ds. bankowości spółdzielczej, zaś w imieniu Grupy Ubezpieczeniowej Europa Andrzej Popielski – wiceprezes zarządu.

(kmor, il)

Powiedzieli po uroczystości:

Maria Kokot, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu:

Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy tak prestiżowe wyróżnienie. Jestem pewna, ze zmobilizuje to nas do jeszcze lepszej, bardziej wytężonej pracy – i że będziemy w przyszłości ubiegać się o kolejne wyróżnienia. Kto wie – być może nawet o pierwsze miejsce.

Józef Mitura, prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy:

Nasz bank jest najstarszą placówką w kraju – działamy już 154 lata. Bank się rozwija, dobrze się trzyma – jesteśmy świeżo po kontroli nadzoru, nie musieliśmy utworzyć ani złotówki rezerw. Bardzo się cieszę, że tego rodzaju uroczystości są organizowane, że popiera się polski kapitał, który – choć wciąż w mniejszości – to jednak się rozwija. Własny kawałek chleba po prostu lepiej smakuje – dlatego będziemy bronić polskiego kapitału, będziemy się starać, żeby nasz bank się rozwijał – i nie ukrywam, że brodnicki bank będzie iść w kierunku samodzielności.

Grażyna Palczewska, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dobrzycy:

Samo wyróżnienie przyjęłam z olbrzymim zadowoleniem, choć również i pewnym zaskoczeniem. Wypełniliśmy ankietę nie licząc na żadne wyróżnienie, więc tym bardziej możemy czuć się dumni i usatysfakcjonowani zarazem. Takie inicjatywy, jak dzisiejsze wydarzenie wspierają sektor bankowości spółdzielczej na wielu płaszczyznach.

Dariusz Kołodziejski, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej:

Jest to jedna ze szczególnych nagród. Po raz drugi otrzymujemy nagrodę dla największego i najefektywniejszego banku spółdzielczego, pierwszą otrzymaliśmy w 2010 r. Jesteśmy zaszczyceni tym, że nasze działania zostały na rynku zauważone – w roku 2014 zajęliśmy, jeśli chodzi o wynik finansowy, trzecie miejsce w całej grupie BPS. Jeśli chodzi o cały sektor – to mieliśmy czwarty wynik.

Karol Jerzy Mórawski

 

Udostępnij artykuł: