Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bankowość

27 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. Na spotkaniu zanotowano wyjątkowo wysoką frekwencję.

27 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. Na spotkaniu zanotowano wyjątkowo wysoką frekwencję.

Obecni byli właściciele 287 674 743 akcji, co stanowi reprezentację 91,229% kapitału. Akcjonariusze udzielili absolutorium Tomaszowi Mironczukowi, Prezesowi Zarządu Banku BPS S.A., za pełnienie obowiązków w 2012 r., prezentując 85% poparcia.

Na Zgromadzeniu wybrano członków Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2013-2017. Do nowego składu powołano 4 członków ustępującej Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. (2013-2017):

 1. Zbigniew Bodzioch (Grupa Krakowska),
 2. Adam Dudek (Grupa Krakowska),
 3. Dariusz Jasiński (Grupa Lubelska),
 4. Roman Hrynkiewicz (Grupa Lubelska),
 5. Hanna Ruszczyńska (Grupa Olsztyńska),
 6. Tadeusz Tur (Grupa Olsztyńska),
 7. Paweł Kapel (Grupa Rzeszowska),
 8. Barbara Pasierb (Grupa Rzeszowska),
 9. Witold Morawski (Grupa Warszawska),
 10. Czesław Swacha (Grupa Warszawska),
 11. Roman Domański (Grupa Warszawska),
 12. Zdzisław Wojdak (Grupa Wrocławska),
 13. Jerzy Woźniczko (Grupa Wrocławska),
 14. Józef Czysz (Grupa Katowicka),
 15. Piotr Piasecki (Grupa Katowicka).

Walne Zgromadzenie przebiegło w racjonalnej atmosferze. Akcjonariusze wyrażając swe opinie koncentrowali się głównie na przyszłych wyzwaniach stojących przed Bankiem i Grupą BPS.

Urszula Rożalska
rzecznik Banku BPS S.A.

Udostępnij artykuł: