Zysk GetBack

Z rynku

GetBack - spółka zarządzania wierzytelnościami - odnotował 111,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 156,08 mln zł wobec 89,38 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka.

0006

GetBack - spółka zarządzania wierzytelnościami - odnotował 111,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 156,08 mln zł wobec 89,38 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka.

- Uważamy, że pierwsze półrocze 2017 (podobnie jak poprzednie lata) było kolejnym dobrym okresem dla rozwoju grupy. Dzięki dużej aktywności w procesach przetargowych oraz nowatorskiemu podejściu biznesowemu, istotnie zwiększyła się wartość oraz liczba wierzytelności zarządzanych przez grupę. Na dzień 30 czerwca 2016 roku grupa zarządzała portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 17,1 mld zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku wartość nominalna wzrosła do kwoty 22,8 mld zł - to jest wzrost o 33,3%. Zwiększenie portfela wierzytelności w zarządzaniu istotnie przełożyło się na wzrost wyników zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku - napisał prezes Konrad Kąkolewski w liście do akcjonariuszy.

(ISBnews)

 

Udostępnij artykuł: