Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł do 8,2 mln zł w 2018 r.

Z rynku

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pocztowego wyniósł 8,2 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 61% w skali roku. Bank usprawnił proces kredytu gotówkowego, wprowadził nowy proces kredytu hipotecznego oraz odbudował kompetencje sprzedażowe w segmencie MSP, co przełożyło się na istotny wzrost sprzedaży tych produktów, podał bank w komunikacie.

Zysk netto grupy kapitałowej @PocztowyBank wyniósł 8,2 mln zł w 2018 r., co oznacza wzrost o 61% w skali roku #BankPocztowy

„Grupa wypracowała wynik na działalności bankowej w wysokości 322 mln zł. Wyższemu wynikowi zrealizowanemu na operacjach papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży (+ 66% r/r), towarzyszył niższy niż zanotowany rok wcześniej wynik z tytułu odsetek na poziomie 260,9 mln zł (-4,4% r/r) oraz wynik z tytułu prowizji, który wyniósł 44,6 mln zł (-19,1% r/r). Zwrot z kapitału (ROE netto) wzrósł do poziomu 1,3% (+0,4 pkt proc. r/r)” – podał bank w komunikacie.

Bank podał, że m.in. w efekcie skutecznego wdrożenie MSSF 9, odnotował znacznie lepszy – o 27,6 mln zł, wynik na odpisach aktualizujących względem ubiegłego roku.

Poprawa wyniku na odpisach

„Poprawa wyniku na odpisach jest ponadto efektem podjęcia przez bank szeregu działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka m.in. w segmencie kredytów gotówkowych i ratalnych, która objawiła się poprzez zmniejszenie o 18% wejść (saldo migrującego kapitału) do portfela NPL w 2018 w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.” – czytamy także.

Usprawnienie w ramach procesu kredytu gotówkowego

Wprowadzone usprawnienia w ramach procesu kredytu gotówkowego, nowy proces kredytu hipotecznego czy odbudowa kompetencji sprzedażowych w segmencie MSP przyniosły oczekiwane efekty w postaci wzrostów sprzedaży produktów kredytowych w powyższych obszarach.

„Wzrost sprzedaży produktów kredytowych może cieszyć, gdyż jest potwierdzeniem, że oferta którą przygotowujemy z myślą o klientach spotyka się z ich uznaniem. Przede wszystkim powodem do zadowolenia jest dla nas jednak fakt, że w 2018 r. istotnie poprawiliśmy jakość zarządzania ryzykiem kredytowym, co ma odzwierciedlenie w istotnej poprawie jakości portfela kredytów Banku Pocztowego” – powiedział wiceprezes i p.o. prezesa Banku Pocztowego Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych

W obszarze kredytów konsumpcyjnych Bank Pocztowy zanotował wzrost sprzedaży o 14% r/r, do poziomu 651 mln zł w 2018 r. Ich saldo na koniec roku wyniosło 2 mld zł (-2,2% r/r).

„W efekcie powrotu Banku Pocztowego do aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych, ich sprzedaż wzrosła r/r o 158% do poziomu 297 mln zł. Saldo kredytów hipotecznych wyniosło w grudniu 2018 r. 2,5 mld zł” – podano także.

Sprzedaż kredytów dla segmentu MSP wyniosła 220 mln zł

Sprzedaż kredytów dla segmentu MSP wyniosła 220 mln zł, a ich saldo wyniosło 229 mln zł (wzrost 186% r/r).

Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom osiągnęła na koniec 2018 r. poziom 5,23 mld zł.

„Dodatkowo w listopadzie 2018 r. nawiązana została współpraca z Biurem Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Poczty Polskiej, co w perspektywie jej rozwoju może przyczynić się do osiągania jeszcze lepszych wyników w tym segmencie klientów. Działania banku w tym zakresie mają też służyć zaoferowaniu atrakcyjnej oferty dla klientów biznesowych i instytucjonalnych Poczty Polskiej” – czytamy także.

Wartość depozytów zgromadzonych przez bank wyniosła 6,51 mld zł

Wartość depozytów zgromadzonych przez bank wyniosła 6,51 mld zł na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 7% w skali roku.

Wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na poziomie 82,1%.

Współczynnik wypłacalności Banku Pocztowego wynosił 17,9%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14,9% na koniec 2018 r.

W 2018 r. na nawiązanie relacji z Bankiem Pocztowym zdecydowało się 86 tys. nowych klientów detalicznych, którzy otworzyli 78,6 tys. rachunków. Jednocześnie w efekcie kontynuacji procesu zamykania rachunków nieaktywnych, ogólna liczba obsługiwanych rachunków ROR wyniosła na koniec roku 702 tys. sztuk. Średni stan zdeponowanych na rachunkach środków wzrósł o 19,1% r/r. Bank zamknął rok obsługując blisko 1 mln klientów.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: