Zysk netto Grupy Amica wzrósł w Q3 2015 o 44%

Komentarze ekspertów

Amica Wronki SA, największy polski producent sprzętu AGD, ma za sobą kolejny rekordowy okres sprawozdawczy. Dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży na zachodzie, północy oraz południu Europy.

Amica Wronki SA, największy polski producent sprzętu AGD, ma za sobą kolejny rekordowy okres sprawozdawczy. Dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży na zachodzie, północy oraz południu Europy.

Grupa Amica zanotowała w okresie trzech kwartałów 2015 roku 1,465 mld PLN przychodów netto ze sprzedaży (+4% rok do roku), generując 120,8 mln PLN wyniku EBITDA (+15% rdr) oraz 71,1 mln PLN zysku netto (+24% rdr, 91% rezultatu z całego roku 2014). W samym III kw. 2015 roku Grupa Amica wypracowała 31,7 mln PLN zysku netto (+44% rdr) przy nieznacznie wyższych przychodach rok do roku (532,4 mln PLN).

- Z sukcesem realizujemy naszą strategię rozwoju i dywersyfikacji HIT2023, której celem jest osiągnięcie 1,2 mld EUR rocznych przychodów i 107 mln EUR wyniku EBITDA. Trzeci kwartał 2015 roku to kolejny okres, w którym zwiększamy generowane wyniki finansowe pomimo słabości rynków wschodnich. Dynamicznie rośniemy na zachodzie, północy oraz południu Europy - powiedział Andrzej Sas, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu w Amica Wronki SA.

Po trzech kwartałach br. największym rynkiem Grupy Amica pozostaje Polska (35% sprzedaży ogółem, wartościowo +9% rdr), gdzie marka Amica posiada dominujący udział w kategorii sprzętu grzejnego (34%), a szczególnie dynamicznie rośnie sprzedaż zmywarek (+53% rdr) i pralek (+32% rdr). W Europie Zachodniej Grupa Amica zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 18% rdr (29% sprzedaży ogółem), przy czym przychody na rynku niemieckim zwiększyły się o 15% rdr, na rynku brytyjskim - o 20% rdr, a na rynku francuskim - o 36% rdr. Europa Wschodnia (w Rosji i na Ukrainie nastąpiły ilościowe spadki rynku sprzętu grzejnego o nawet 30-40%) po spadku o 29% rdr stanowiła mniej niż 18% łącznej sprzedaży. Należy podkreślić, iż Grupa Amica z ponad 11-procentowym wartościowym udziałem w rynku sprzętu grzejnego pozostaje w Rosji jednym z rynkowych liderów. Na rynku północnym (Skandynawia), gdzie Grupa Amica zrealizowała 10% skonsolidowanej sprzedaży, wartość obrotów wzrosła o 16% rdr dzięki rosnącej sprzedaży zmywarek, kuchni wolnostojących i zmywarek, a także dzięki poszerzaniu portfolio produktowego. W regionie południowym (7,4% ogólnej sprzedaży, wartościowo +41% rdr) szczególnie warto zwrócić uwagę na przychody z rynku rumuńskiego (+37% rdr) oraz czeskiego i słowackiego (łącznie +45% rdr).

- Warto podkreślić, iż pozytywne trendy dotyczą nie tylko rozwoju skali biznesu, ale również efektywności organizacji i zarządzania marżami na poszczególnych rynkach. W rezultacie istotnie wzrosły rentowności prowadzonej działalności w okresie omawianych trzech kwartałów. Marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła z 31,3% przed rokiem do 32,9%, a marża zysku netto - z 4,0 do 4,9%. W samym III kw. było to 5,9% - powiedział Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica Wronki SA.

W okresie styczeń-wrzesień 2015 roku operacyjny cash flow Grupy Amica miał wartość 41,9 mln PLN, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 8,0 mln PLN. Na koniec września br. rachunkach Grupy znajdowało się ponad 30 mln PLN gotówki i jej ekwiwalentów. Siłę finansową Grupy Amica obrazują również dane bilansowe. W ujęciu rok do roku wartość kapitałów własnych przekroczyła 572 mln PLN, a wartość aktywów - 1,19 mld PLN.

- Utrzymaliśmy na zbliżonym poziomie rok do roku kapitał obrotowy netto. Istotnie poprawiliśmy wskaźniki płynności, m.in. umiejętnie zmniejszając skalę należności handlowych. Ważnym atutem Grupy Amica jest również efektywne zabezpieczanie ryzyka walutowego - dodał Wiceprezes Wojciech Kocikowski.

Źródło: Amica Wronki SA

Udostępnij artykuł: