Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł w I półroczu o 130 proc.

Bankowość

W I półroczu zysk netto Raiffeisen Bank Polska wyniósł 118,7 mln zł i był o 129,2 proc. większy niż rok wcześniej. Zysk brutto sięgnął 147,3 mln zł, co oznacza wzrost o 128,4 proc. - informuje bank.

Na tak znaczącą poprawę wyników złożyło się kilka czynników: niższe koszty finansowania, odbudowująca się akcja kredytowa oraz zdecydowanie wolniejsze tempo przyrostu rezerw na niespłacane kredyty. Odpisy z tytułu rezerw były o połowę niższe niż rok temu i wyniosły 93,2 mln zł.

O 19,1 proc. w skali roku zwiększył się wynik z działalności bankowej, który wyniósł 559,4 mln zł. W górę poszły również koszty ogólne – bank m.in. ponosił nowe nakłady na sieć oddziałów oraz poszerzał skalę działania. Jednak – jak podkreśla bank – koszty rosną wolniej (zwiększyły się o 12,3 proc.) od wyników operacyjnych.

Na koniec czerwca wartość portfela kredytowego wynosiła 15,80 mld zł i była o 8,1 proc. wyższa niż w końcu I kwartału. W II kwartale bank udzielił o 70 proc. więcej kredytów dla małych i średnich firm niż kwartał wcześniej. Z kolei w okresie od stycznia do czerwca klienci skorzystali z kredytów hipotecznych wartości 225 mln zł, czyli pożyczyli na cele mieszkaniowe trzy razy więcej środków niż w całym 2009 r. W skali roku spadek wartości udzielonych kredytów wyniósł już tylko 1,8 proc.

Poziom depozytów wyniósł 14,73 mld zł – o 7,2 proc. mniej niż rok temu.

Suma bilansowa banku powiększyła się do 21,79 mld zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 55,7 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2010 r. wynosił 12,3 proc.

W I półroczu Raiffeisen Bank Polska utrzymał 1. miejsce wśród instytucji oferujących faktoring. Skupił w tym okresie wierzytelności o wartości 5,7 mld zł, co oznacza wzrost o 26 proc. rdr. Raiffeisen-Leasing Polska pozostaje drugą największą firmą w swojej branży – wartość środków oddanych w leasing wyniosła 1,09 mld zł i była o 73 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Udostępnij artykuł: